Svar til Søreide og Mæland om barna i Moria

 

Utenriksminister Søreide og justisminister Mæland, jeg skriver til dere fordi jeg har lest deres svar på oppropet Evakuer barna fra Moria nå.

Til brev2

Foto: Knut Bry/Tinagent. I leiren Moria på den greske øya Lesvos.

 

Et svar der barna ikke snakkes om
Jeg er overrasket over retorikken dere bruker i svaret. Ordet ‘barn’ brukes kun én gang, og da for å si at utfordringene vi ser i Hellas ikke kan løses av Hellas alene eller ved overføring av et mindre antall barn til Norge. Dere bruker ord som inneholder ‘migrant’ eller ‘migrasjon’ hele 23 ganger. Det kan synes som om dere systematisk ønsker å rette fokuset vekk fra barna, som lider hver dag, til en forestilling om at menneskene i leirene er ‘økonomiske migranter’. Dere hevder tidlig i teksten:

“I 2015-16 kom 2,3 millioner migranter til Europa uten visum eller annen tillatelse. Et rekordhøyt antall som overveldet mottaksapparatet i mange europeiske land. Behandlingen av asylsaker viser at mange er økonomiske migranter uten reelt beskyttelsesbehov.”

Er de virkelig ‘migranter’?
Dere setter altså tidlig an tonen. Dette er “migranter uten beskyttelsesbehov”. Dette i en tid der det har vært krig i Syria og mange flykter fra Afghanistan, et av verdens farligste land, der rekordmange sivile har blitt drept og skadet de siste årene, tusenvis hvert år. I The Guardian påpekes det at 85 % av de som ankom de greske øyene i fjor var flyktninger. Frivillige i Moria, som for eksempel barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk, bekrefter at det i Moria er flest syrere og afghanere. Å kalle dem ‘migranter’ er nedlatende, kunnskapsløst; rett og slett feil. Dere kunne i det minste brukt ordet ‘asylsøkere’, for det er det de er. De søker asyl som følge av krig og væpnet konflikt.  

At disse menneskene kommer uten visum eller annen tillatelse er ikke rart- det vil de ikke få. De har uansett rett til å søke asyl. Denne retten er nedfelt i menneskerettighetene, og er dessuten sedvanerett.

FN ber om akutt evakuering
FNs høykommisær for flyktninger har bedt om akutt evakuering av syke, barn og familier fra Moria. Forholdene der er nå så forferdelige at leger også frykter utbrudd av en pandemi. Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk har sett barna. “Barna som dunker hodet i gulvet til de blør. Toåringer som biter seg selv i frustrasjon over betingelsene de lever i. Jeg har tørket tårer og prøvd å gi håp. Jeg har holdt hånda til de som ikke lenger snakker og som knapt spiser. Fordi de er i Moria. Fordi vi lar dem være i Moria.»

Dere benevner altså ikke barna. Dere svarer som om de ikke fantes, som om hvert enkelt barn ikke hadde verdi. Dere svarer som om hvert enkelt barn ikke var et mål i seg selv. Som om hvert enkelt barn ikke var en grunn til å handle. Hvert enkelt barn som lider i Moria er ett for mye. Dere har rett, dette kan ikke løses av Hellas alene. Derfor må Norge og andre land i Europa bidra. Det er det som kalles solidaritet. Har regjeringen glemt hva solidaritet er? Hva et barn er verdt? For hvert barn som blir værende i Moria, vet vi i hvert fall at det kan bety uopprettelig skade, at den frykten de lever med kan skape sår som ikke vil gro.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Knut Bry/Tinagent. I leiren Moria på den greske øya Lesvos

 

Tror dere på det dere skriver? Dere vil hjelpe- med en moralsk pekefinger?
I deres svar til de frivillige som startet oppropet om evakuering, aner jeg også noe som ligner på victim blaming av menneskene i leirene. Det ligner på Frp-retorikk. Det er dette som overrasker meg så veldig. Dere uttaler: 

“Nesten daglig legger nye migrantbåter ut fra Tyrkia og Nord-Afrika for å nå Europa. Dette er en ekstremt farlig båtreise. Mange undervurderer hvilke farer de utsetter seg for. Mange har heller ikke et realistisk bilde av sannsynligheten for å få oppholdstillatelse i Europa. Vi må bryte denne onde sirkelen.”

Tror dere virkelig på det dere skriver? “Mange undervurderer hvilke farer de utsetter seg for?” Er det sånn dere vil hjelpe mennesker som flykter fra krigshandlinger- med en moralsk pekefinger? Jeg tror ikke disse menneskene undervurderer noe som helst. De har rett og slett ikke noe valg. De utsetter seg for en farlig reise fordi de ikke har andre alternativ. Tyrkiske myndigheter tvangsflytter nå syriske flyktninger til grenseområdene mot Syria.

Dere skriver også at mange som tar den livsfarlige reisen over havet ikke har et realistisk bilde av hva som skal til for å få asyl i Europa. Jeg tror det er dere som ikke har et realistisk bilde. Dere svarer ansvarsfraskrivende og virkelighetsfjernt, og går langt i å plassere ansvar på helt feil sted. Det er dere ikke verdig. Det er skuffende, jeg hadde trodd bedre om dere. Jeg hadde trodd 2500 eposter om barns lidelse, ville avkreve noe som ligner et ordentlig svar.

One thought on “Svar til Søreide og Mæland om barna i Moria

  1. Pingback: HVA VILLE DU GJORT? | Kristin Gjelsvik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s