Den syke 5-åringen på Ullevål er et barn, ikke en billett

 

Er det virkelig nødvendig å påpeke det?

Politikere, kommentatorer og mange svært ressurssterke mennesker kaller den lille gutten som nå er hentet ut fra Al Hol for «inngangsbillett», «gissel», noe moren skjøv foran seg for å oppnå noe.

Barnekonvensjonen

Illustrasjonsbilde fra Flickr.com

 

Dehumaniserende språk
Dette er en del av et dehumaniserende språk om guttens mor, en type språk generalsekretær i Røde Kors Bernt Apeland har gått ut og tatt avstand fra. «Når vi snakker gjennom merkelapper, er det lett å glemme at dette handler om mennesker», sier han i en video på facebook.

Nettopp. Kvinnen og barna er mennesker. Gutten er et barn, ikke en billett. Nå er han i Norge, la han slippe å lese disse kommentarene når han blir eldre. La han slippe å være vitne til at den eneste omsorgspersonen han kjenner har blitt redusert til «IS-kvinne», «monster» eller «terrorist».

Flere har framstilt henne som en hun ikke er. Som en annen kvinne, med et annet navn, uten å sjekke ordentlig om det stemmer. Hvem av oss kjenner historien hennes? Hvem av oss vet hva slags tilstand av frivillighet eller ufrivillighet hun levde under etter at hun hadde ankommet Syria?

Hva ville folk sagt om moren dersom hun faktisk hadde gitt fra seg barnet? Jeg tror enda verre ting ville blitt sagt. Mange av dem som sier disse tingene, har allerede en forforståelse som tilsier at hun ikke er menneskelig, at hun ikke gjør det som er normalt å gjøre for et følende menneske. Da blir det logisk: Gir hun ikke barnet fra seg, er det fordi hun bruker barnet. Gir hun det fra seg, bryr hun seg ikke om barnet.

Psykolog Magne Raundalen: Alt er galt med å skille mor og barn
Tilbake til påstanden om at moren brukte barnet som billett til Norge. Barnepsykolog Magne Raundalen mener alt ville være galt med å skille den syke gutten fra moren:
«Dette er ikke et spill. Dette er en situasjon som kan få dødelige følger for barnet. Man later som at dette er en brikke man kan flytte på, men man kan ikke flytte på døden.” (Dagbladet, 27.08).

Magne Raundalen er ikke den eneste som har uttalt seg. Et samlet fagfelt av blant annet psykologer og advokater (Psykologforeningen, Advokatforeningen) har gjentatte ganger i media understreket hvor viktig det er at barna i Al-Hol får reise tilbake til Norge sammen med mødrene sine. De har sett ting barn ikke skal se, den eneste tryggheten de har igjen er mødrene. Å bli skilt fra mor, brått og uten en visshet om å få se henne igjen, kan forårsake stor skade. Redd Barna har vitterlig også rapportert om at barna i leiren klamrer seg til mødrene, redde for å miste dem. I barnas verden er det mor og søsken som er det viktigste holdepunktet. Barna kjenner ikke og kan ikke forstå mors ideologi eller hvorfor hun reiste til Syria i utgangspunktet. Slektninger i Norge er for dem fremmede mennesker.

Psykolog og professor Willy-Tore Mørch sa det slik i Nordlys den 1.09:

«Traumatiserte barn får skader i hjernen som påvirker hukommelse og følelsesregulering. Adskillelse fra en trygg omsorgsbase forverrer situasjonen. Noen av skadene kan kompenseres ved trygg omsorg og riktig behandling. Et ødelagt liv kan langt på vei reddes. Norge har denne kompetansen. Regjeringen har derfor et direkte ansvar for et eventuelt ødelagt liv hvis den opprettholder vedtaket om å skille barna fra foreldrene.

Juridisk sett er det også feil å skille mor og barn
Å få valget om å gi fra seg sitt eget barn er ikke et reelt valg.

«Hvis du får valget mellom å sende barnet fra deg eller la barnet bli værende i leiren, der de risikerer å bli alvorlig syke eller i verste fall dø – det er ikke en reell valgsituasjon. Derfor kan du ikke bygge dette på samtykke. Det blir både uetisk og juridisk galt»,

sa professor i barnerett ved Oslo Met, Elisabeth Gording Stang til Nrk den 4. juni.

«Regjeringen bryter barnekonvensjonen om de skiller barn fra sine foreldre i leirene i Syria.»

Dette sa Barneombudet til Nrk.no den 27. april, og ba regjeringen få barna og foreldrene til Norge så snart som mulig.

Jeg viser her til mindre enn en håndfull eksempler. Det finnes så uendelig mange flere. Psykolog Heidi Wittrup Djup er daglig leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen, og er en av dem som har uttalt seg gjentatte ganger. Hun har vist til at sårbare barn som befinner seg i en krisesituasjon, tåler mindre og trenger at evakuering skjer sammen med den primære omsorgsgiveren – som kanskje representerer det eneste snev av trygghet barnet noensinne har kjent. Også lederne i Barnelegeforeningen og Legeforeningen, Elisabeth Selvaag og Marit Hermansen, har påpekt at det å skille barna fra mødrene kan skade ytterligere.

Vi har blitt presentert mye kunnskap gjennom media i løpet av de siste månedene. Jeg håper politikere, kommentatorer og andre faktisk setter seg inn i fagkunnskapen vi har å forholde oss til. Dersom denne moren hadde gitt fra seg barna, ville barna trolig, og for alltid, måtte leve med ubesvarte spørsmål, frykt, forvirring, savn, fortvilelse, en følelse av å ha blitt sviktet og forlatt, dårlig selvfølelse, skyldfølelse, og svært sannsynlig, problemer med å danne trygge relasjoner senere i livet. Lovverket vårt tilsier også at det ikke ville vært lovlig å ta barna fra moren. De har rett på et familieliv, med mindre barneverntjenesten har vurdert det annerledes. Denne moren har ikke nektet barna helsehjelp. Hun har nektet å forlate dem. For barna vil det å gi dem fra seg, bety å bli forlatt av sin egen mor. Dette skriver jeg i lys av kunnskapen vi har og som vi har blitt presentert utallige ganger de siste månedene.

Det er rettsapparatet som skal dømme. Jeg er stolt av å leve i en rettsstat. Statsminister Erna Solberg viste ryggrad da hun hentet disse to barna hjem. Nå gjenstår fire til, og deres mødre. Jeg håper vi får se en sterkere ryggrad framover, både hos politikere og hos folk flest.

One thought on “Den syke 5-åringen på Ullevål er et barn, ikke en billett

  1. Husker vonde historier om norske barn som ble forlatt på sykehus fordi man ikke forstod dette. Nå er foreldre alltid med. Det tyder på moderne norsk dømmekraft og følelser at mora ville være med.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s