Hva bør Norge gjøre for de norske barna som lider i Al-Hol-leiren i Syria?

Hva er juridisk og barnefaglig det rette å gjøre?

Her er en oversikt over hva norske myndigheter bør gjøre ifølge advokater, hjelpeorganisasjoner, psykologer, FN og Europarådet. Oversikten er langt fra komplett- presset på norske myndigheter har vært massivt.

 

Barnekonvensjonen

Illustrasjonsbilde fra Flickr.com

 

– Forholdene i Al-Hol-leiren, der Redd Barna tar seg av 21 foreldreløse barn i dag, er forferdelige. Leiren har sprengt kapasitet og sjudoblet tallet på flyktninger siden nyttår. Flere barn har dødd av underernæring og sykdom. Det haster å hente barna hjem. Monica Sydgård, leder av Redd Barnas Norgesprogram.

– Av hensyn til barna, mener Redd Barna at mødrene til barna må komme tilbake til Norge sammen med dem. FNs barnekonvensjons artikkel 3 forplikter statene til å gjøre det som er til barnets beste. Å skilles fra sine mødre under dramatiske omstendigheter i leirene vil ikke være til barnets beste.
Reddbarna.no, 23. april

– Regjeringen bryter barnekonvensjonen om de skiller barn fra sine foreldre i leirene i Syria, sier Barneombudet, og ber regjeringen få barna og foreldrene til Norge så snart som mulig. Nrk.no 27. april

– Hvis du får valget mellom å sende barnet fra deg eller la barnet bli værende i leiren, der de risikerer å bli alvorlig syke eller i verste fall dø – det er ikke en reell valgsituasjon. Derfor kan du ikke bygge dette på samtykke. Det blir både uetisk og juridisk galt.
Professor i barnerett ved Oslo Met, Elisabeth Gording Stang, Nrk 4. juni.

– Det eneste disse barna har nå, som IS ikke tok ifra dem, er mødrene deres. Norske myndigheter kan ikke aktivt gjøre barna foreldreløse som et ledd i prosessen som skal bringe barna hit.
Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, ved leder, psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann, medlemmer og psykologer Nora Sveaass, Heidi Wittrup Djup, Karl Eldar Evang og Tonje Lossius Husum,  nrk.no 4. juni.

– Vi kan ikke rykke disse barna vekk fra mødrene sine. De er trygghetsbasen der barna er nå. Tilknytningsbåndene mellom barn og foreldre er sterke. Å skille dem er verken tilrådelig eller mulig å forsvare ut fra et faglig ståsted.
Psykolog Atle Dyregrov, Dagsavisen 5. juni.

– Norge må ta ansvaret for alle sine statsborgere, slår FNs høykommisær for menneskerettigheter Michelle Bachelet fast. Aftenposten 24. juni.

– Dette er ikke et sted for barn. Barnas beste må veie tungt når fremtiden til de norske barna som oppholder seg i Syria skal avgjøres. Røde Kors mener at det er ikke er til barnas beste dersom de splittes fra sine mødre i Syria. Norske myndigheter bør derfor ta initiativ til å få familiene som har ønsket det hjem til Norge.
Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors. VG, 13. juli

Human Rights Watch slutter seg til oppfordringen fra FNs høykommissær, som har beskrevet forholdene i al-Hol som umenneskelige. – Små barn med utslett på huden, spinkle lemmer og oppsvulmede mager leter gjennom dynger med illeluktende søppel under den glovarme solen, eller ligger slappe, skitne og fulle av fluer på teltgulv.
HRW, Nettavisen, 23. juli.

– En stat kan ikke sitte stille og se på at deres mindreårige statsborgere utsettes for grove menneskerettighetsbrudd, bare fordi det er vanskelig eller politisk utfordrende å hjelpe dem. Myndighetene må forsøke!
– Myndighetene har ikke et valg i en slik traumatiserende situasjon. Alle stater som har undertegnet Barnekonvensjonen, slik Norge selvsagt har, pålegges en handlingsplikt.
– UD må umiddelbart organisere tverrfaglige team som reiser til alle interneringsleirer hvor det oppholder seg norske barn, og oppsøke barnas foreldre. For det er i utgangspunktet omsorgspersonens beslutning om barnet kan bringes til Norge, eller må forbli i interneringsleiren.
Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort, tidligere Høyre-ordfører i Tromsø, Aftenposten, 15. august.

– Denne saken kan gjøres vanskelig ved å snakke om det politiske aspektet og mødrene. Men arvesynden er avskaffet i Norge, og dette handler om barna, og ikke noe annet enn barna og de må prioriteres.
Tidligere statsråd Victor Norman (H). Nrk.no 14. august.

– De som har vært inne i Syria og vurdert forholdene for barna, mener at situasjonen i leirene er så forferdelig at både barna og de voksne kan dø.
Tidligere statsråd Knut Vollebæk (Krf), Nrk.no 14. august.

– Norske IS-krigere som sitter fast i leirer i Syria og Irak, har krav på å få en rettergang i Norge. Retten er nedfelt både i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).
Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, Dagsavisen, 15. august

– FNs barnekonvensjon og andre bestemmelser pålegger Norge å gjøre alt som er mulig for sikre barnas trygghet og rettigheter, på den måten som best ivaretar barnas beste. Men det kan virke som at den norske regjeringen er mer opptatt av å hindre at barnas mødre kommer hjem til Norge enn å redde barnas liv. Dette til tross for at både representanter for FN og for alle de største humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner har oppfordret alle land å ta seg av sine borgere, og spesielt barna, som sitter fast i Syria.
Amnesty, 23. august

– Dette er i ferd med å bli en politisk og humanitær skandale som norske myndigheter kan og bør avverge. Det er en varslet og valgt tragedie, dersom vi skiller barnet fra mor og slik destabiliserer og potensielt traumatiserer allerede sårbare barn.
– River vi et barn ut av armene til mor, blir verden uforutsigbar og utrygg og det blir vanskeligere for barnet å etablere nye relasjoner til andre og nyttiggjøre seg av hjelp. Sårbare barn som befinner seg i en krisesituasjon, tåler mindre og trenger at evakuering skjer sammen med den primære omsorgsgiveren – som kanskje representerer det eneste snev av trygghet barnet noensinne har kjent.
Psykolog Heidi Wittrup Djup, Dagbladet 27. august.

– Det er noe grunnleggende galt med å vurdere å skille mor og barn. Alt er galt med det. Dette er ikke et spill. Dette er en situasjon som kan få dødelige følger for barnet. Man later som at dette er en brikke man kan flytte på, men man kan ikke flytte på døden. Barnepsykolog Magne Raundalen, Dagbladet, 27. august.

– I regjeringens hjemmesnekrede barnepsykologi mener de at det er mødrene som er årsaken til traumene fordi de tok en gal avgjørelse da de fulgte ektemennene til Syria. Altså har de ikke omsorgsevne. Påstanden er politisk og ikke barnefaglig. Skulle den være gyldig, er det mange maktmennesker som skulle blitt fratatt barna sine fordi de har fattet politiske avgjørelser som har ført til krig og fordervelse. Navn skal ikke nevnes.
– Traumatiserte barn får skader i hjernen som påvirker hukommelse og følelsesregulering. Adskillelse fra en trygg omsorgsbase forverrer situasjonen. Noen av skadene kan kompenseres ved trygg omsorg og riktig behandling. Et ødelagt liv kan langt på vei reddes. Norge har denne kompetansen. Regjeringen har derfor et direkte ansvar for et eventuelt ødelagt liv hvis den opprettholder vedtaket om å skille barna fra foreldrene.
Psykolog og professor Willy-Tore Mørch, Nordlys 1. september.

– En utsettelse av returen på ubestemt tid kan gi barna større traumer og øker faren for radikalisering. Å skille barna fra mødrene kan skade ytterligere. Tidligere i år ble det sagt at assistert retur var for risikabelt og omtrent umulig. Men da Norge først bestemte seg for å hente hjem fem foreldreløse barn fra Syria, ble det likevel gjennomført på en trygg måte. Da er det rimelig å tro at dette kan gjentas.
Elisabeth Selvaag, leder i Barnelegeforeningen og Marit Hermansen, president i Legeforeningen i VG den 22. september.

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Hva bør Norge gjøre for de norske barna som lider i Al-Hol-leiren i Syria?

  1. Pingback: Er det noen i den norske regjeringen? Barn dør i Al-Hol. Norske barn kan være de neste | guriluri

  2. Pingback: Barna i Al Hol klamrer seg til mødrene sine. Regjeringen vil separere dem | guriluri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s