Opplevelsen fødsel

 

Etter at min Luna (6) ble født på Føderiket i Oslo i 2011, spant tankene mine nesten konstant rundt fødselen. Rundt tryggheten i veggene, de entusiastiske jordmødrene som brant for faget sitt, den gode omsorgen, den utrolige opplevelsen. Jobben min handlet i stor grad om å gi andre omsorg, nå var jeg plutselig på den andre siden. Jeg fikk føle hvordan det var å bli møtt med tid og interesse av mennesker i et annet omsorgsyrke. Føderiket ble lagt ned samme år, og jeg ville så gjerne vise at det var feil avgjørelse.

bilde (22)

Føderiket: Luna er født

 

Fødsler er ikke bare fantastiske- det gjør vondt å føde
Det er naturlig å være redd! Om det er noe tidspunkt i livet alle kvinner bør møtes med omsorg fra det offentlige, er det før, under og etter fødsel. Kvinner er forskjellige og har forskjellige behov. Jordmødre gjør en utrolig viktig jobb før kvinnen har kommet så langt at hun befinner seg i fødsel. Jeg skulle ønske alle jordmødre, uansett hvor de jobber, ville stille noen viktige spørsmål: Hva tenker du om fødselen din? Er du redd? Hva er du redd for? Hva hjelper deg når du er redd? Har du opplevd noe i livet som gjør det ekstra skremmende for deg å føde? Hvordan ser du for deg at du vil føde? Hvor vil du føde?

Gode, viktige samtaler som skaper trygghet og tro på egen mestring, sammen med informasjon om hvordan kroppen best slapper av, hvordan man kan bruke tyngdekraften, stå, gå, danse, puste. Pusten betyr mer enn mange tror.

Ikke alle kan gå, stå eller bevege seg så mye- av ulike årsaker. Trygging og god omsorg blir da ekstra viktig- på fødekvinnens premisser.

Tid og rom
Da jeg bodde i bydel Gamle Oslo og skulle føde mitt første barn, hadde jeg ca. ti minutter med jordmor på helsestasjonen under hver kontroll. Det er ni år siden den 28. november. Jeg tror og håper det er bedre nå. Jeg husker jeg sa noe på slutten av en kontroll om hvor sliten jeg følte meg. Jordmora kunne ikke annet enn å si noen velmenende ord. Hun hadde ikke mer tid.

En kronikk på NRK Ytring i 2014 førte til e-bok på Hukkel forlag i 2017
Etter fødselen på Føderiket holdt jeg kontakten med et par av jordmødrene. Anne Fjeldberg, jordmor nr. to, som kom noen minutter for sent til å se at Luna ble født, og jordmor Bippi Trovik, som var der da vi våknet på Føderiket dagen etter.

23760196_10155568898841620_1998852543_o

Besøk på Føderiket en stund etter fødsel: Jordmor Bippi med Luna i rommet der hun ble født

 

I 2014 skrev jeg en spontan kronikk og sendte den til NRK Ytring- “Fødsel sett i et dyrepenishatteperspektiv”. Jeg visste det ikke selv, men kronikken ble et vendepunkt. Jeg hadde lenge tenkt på å skrive noe om fødsel, samle historier fra Føderiket. Det ble aldri noe av. Kronikken gjorde imidlertid at jeg ble bedt om å snakke om fødsel og feminisme; både for studenter ved Bilder Nordic School of Photography, og for Bippi og store deler av hennes nettverk under hennes 50-årsdag. Spontane ord på pc-en en fredags kveld ble en døråpner.

På 50-årsdagen til Bippi møtte jeg mange inspirerende mennesker. Doulaer, jordmødre, fødekvinner som hadde hatt Bippi som jordmor, en bestemor som fortalte om at hun hadde vært vitne til datterens fødsel, ute i det fri, i en hage.

Prosjektet modnet med årene- kanskje er det bra at det har tatt tid. Jeg fikk kontakt med Eli Hukkelberg (Hukkel forlag), som var opptatt av mangfold i utvalget av historier. Hun hadde stor entusiasme for boka, noe som gjorde at jeg kunne fortsette å jobbe med den. Uten Eli ville den kokt bort i kålen. Uten en annen person som er med og holder i arbeidet, driver det framover, i et travelt liv med to barn, full jobb og andre forpliktelser, er det vanskelig å holde fast i tråden. Boka jeg drømte om er snart en realitet- på termindatoen til mitt første barn, den 25. november, blir det lansering av Opplevelsen fødsel- et mangfold av historier. 

Mangfoldet er noe av det jeg er mest stolt av. Tvillingfødsel, setefødsel, styrtfødsel, langdryg  fødsel, keisersnitt- så mange ulike fødsler er med. Bidragsyterne har gjort en fantastisk jobb. Noen av dem har vært tålmodige og mottatt mailer og mas fra meg siden 2014. Jeg er så takknemlig overfor dere.

Jeg gleder meg til boklansering i Kvernelandssalen på Litteraturhuset den 25. november kl. 19. Voksne og barn er velkomne. Jeg håper boka kan bidra til informasjon, større trygghet, glede og entusiasme for noe av det tøffeste og største man kan oppleve i livet- fødsel.

Boka kan kjøpes på hukkel.no