Barnehageforelder: Dette bør du mene noe om!

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i lov 17. juli 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) og tilhørende forskrifter på høring. Som du kan lese her, innebærer endringene at Kunnskapsdepartementet overdrar retten til å vurdere og velge metoder i barnehagen fra barnehagelærerne til barnehageeier. Samtidig mister foreldrene retten til å samtykke til kartlegging av eget barn.

“Det er viktig å være oppmerksom på at lovforslaget både flytter metodefriheten bort fra fagpersonalet i barnehagen og tar bort foreldrenes rett til å samtykke eller ikke i valg og bruk av kartleggings- og observasjonsmetoder som skal brukes på deres barn. Lovforslaget angår altså svært mange: barn, foreldre og barnehagefolk. Det rører også ved hele fundamentet for hvordan vi skal tenke om barnehage og barnehageprofesjonen. (..)”

Dette skriver Vigdis Foss, høgskolelektor ved Høgskolen i Bergen, avdeling for lærerutdanning, på facebook-gruppen Følgegruppe barnehage den 29. november. Førskolelærer og forfatter av boka Sårbare barn i barnehagen, Lene Chatrin Hansen, skriver videre på bloggen Barnehagske betraktninger: “Forslagets endringer i barnehageloven kan ha svært uheldige utfall for de mest sårbare barna. Sannheten om et menneske møter sterk motstand innenfor begrense(n)de rammer. Vi må se hele barnet! Det kan ikke gjøres stykkevis og delt, bundet til skjemaer, standarder eller metoder. Det må skje i autentiske møter med barnet – med tid, tålmodighet og tillit – da vil barnet fortelle oss alt vi trenger å vite. Høringsfristen er satt til 19.januar 2015. Tiden er knapp, og barna trenger vår stemme nå. Taushet tar liv, vi er mange som vet og har erfart nettopp det.” Hele blogginnlegget kan leses her.

Jeg vil oppfordre alle foreldre til å sette seg inn i høringsbrevet, og ta et standpunkt. Her er en underskriftskampanje startet av barnehagelærer Eivor Evenrud. Skal vi som foreldre ha noen sjanse til å påvirke, må vi si fra! Det er våre barns hverdag det er snakk om.

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s