En stille protest mot barnehagesalgene

 

Brev_Erna_Solberg_Side1

Kjære Statsminister.

Som du kanskje har fått med deg har bystyret i Oslo bedt byrådet om å velge ut ti kommunale barnehager som de ønsker å privatisere, i et forsøksprosjekt.

Sorhellinga_03

Hovedkriteriet for å velge ut barnehager har fortrinnsvis vært høyest mulig driftskostader. Det som dermed har skjedd er at de har valgt ut noen av Oslo kommunes aller beste barnehager (de skårer alle høyt i brukerundersøkelser) til dette prøveprosjektet. Disse barnehagene har mange ansatte med lang ansiennitet, høy kompetanse og stabilitet. Det har vært massiv motstand mot denne form for privatisering fordi den fører til en rasering av disse barnehagene. Varslingen om vedtaket har allerede startet en omfattende, irreversibel ansatt- og kompetanseflukt fra disse utsatte barnehagene. De ansatte og barnas familier har i flere måneder opplevd den usikkerheten som er knyttet til ny drifter, nye ansatte og nytt program. Vi vet alle hvor uheldig det er for små barn som er så avhengige av stabilitet og trygghet i denne tilknytningsfasen av livet sitt. Vi kan ikke se at barnas beste verken har vært vektlagt eller tatt hensyn til i hele denne prosessen. Denne form for privatisering kjennes ikke bare meningsløs og urettferdig, men er direkte lovstridig:

FNs barnekonvensjon artikkel 3, samt den nylig vedtatte paragraf 104 i

Den Norske Grunnlov sier klart og tydelig;

“Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”

Dette prøveprosjektet handler på ingen måte om barnas beste, da hadde byrådet aldri valgt ut barnehager med utgangspunkt i dyreste drift, men valgt de barnehagene med minst tilfredshet og høy ustabilitet. Strengt tatt, skulle dette handlet om barnas beste så hadde ordet prøveprosjekt og barn aldri stått i samme setning. Dette prosjektet handler ene og alene om å prøve å spare noen kroner på bekostning av små uskyldige barn!

Sorhellinga_02

bilde (21)

Vi har skrevet hundrevis av sider med høringsuttalelser fra de ti utsatte barnehagene, hvor vi har pekt på utallige negative konsekvenser dette vil ha for våre barnehager og for våre barn. Vi har gått i 1. mai-tog, vi har hatt demonstrasjoner, skrevet blogginnlegg og ytret oss i media, men uansett hvor mye vi skriker så blir vi ikke hørt. Hvert eneste moment blir lett avfeid med at det ikke har kommet frem noen momenter byrådet ikke hadde tatt høyde for på forhånd. Vi føler oss maktesløse, ingen vil høre på våre skrik. Det virker som om våre høringsuttalelser bare var et spill for galleriet, og byrådet var pålagt å gi oss en høringsmulighet, men avgjørelsen var forhåndsbestemt.

I sentrum av denne prosessen sitter altså de uskyldige barna, de som ingen har snakket med eller spurt om hva de mener om at noen kommer og kjøper barnehagen deres med de ringvirkningene det innebærer. Barna som byrådet vil bruke som handelsbrikker og prøvekaniner. Ingen vil snakke med disse barna og spørre hva de selv tenker og ønsker, noe som står i grell kontrast til den flotte 17. mai- helgen vi nylig hadde, der vi feiret grunnloven og demokratiet.  Siden disse barna ikke blir hørt og sett har de tegnet tegninger til deg for å utrykke seg.

bilde (15)

Vi kontakter deg derfor Erna Solberg, i ren desperasjon. Vær så snill å lese våre høringsuttalelser og blogginnlegg for å sette deg inn i prosessen som bystyret og byrådet har startet. Vi kan bare ikke sitte på sidelinjen og se på at det pågår urett mot uskyldige barn. Barn skal ikke være prøvekaniner! Dette er så ille at vi bønnfaller deg om å hjelpe oss å stoppe denne galskapen!

Nedenfor finner du link til blogginnlegg og mediasaker. En hjelp og et svar fra deg hadde blitt satt umåtelig stor pris på!

På vegne av barn, foresatte og ansatte ved de rammede barnehagene:

Lindebergstua Barnehage
v/ Margrethe H. Drammeh (SU) og Maria E. S. Elliasen (SU)

Smedbakken Barnehage
v/ Guri W. Borch og Kristine Borkenhagen Flåten (SU)

Sørhellinga Barnehage
v/ Trine Mørk Fossen (SU)

Fagerholt Barnehage
v/ Ida Bjaaland (SU) og Elsa Hofstad (SU)

Asperud Barnehage
v/ Kjersti Engen Marsdal og Anki Strøm (FAU)

 

 

Blogginnlegg

“Vi vil ha svar, Anniken Hauglie”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/16/vi-vil-ha-svar-anniken-hauglie/

“De prøver å lure oss alle”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/14/de-prover-a-lure-oss-alle/

“Oslo Bystyre overkjører våre barns demokratiske rettigheter”

https://guriluri.wordpress.com/2014/04/05/oslo-bystyre-overkjorer-vare-barns-demokratiske-rettigheter/comment-page-1/#comment-6

“Barna er fremtidens våpen”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/17/barna-er-fremtidens-vapen/

 

I media

Dagsavisen: Ansatte rømmer fra privatisering

http://www.dagsavisen.no/samfunn/ansatte-rommer-fra-privatisering/

Dagsavisen: Frykter barn må slutte i barnehagene

http://www.dagsavisen.no/samfunn/frykter-barn-ma-slutte-i-barnehagene/

NRK: Omstridte barnehager blir solgt

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/omstridte-barnehager-blir-solgt-1.11708914

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s