Groruddalen: Privatisering av barnehager, kostpenger og segregering

 

Jeg er mamma til to barn på Ellingsrud i Groruddalen. Her er det utrolig fint å bo; noe av det jeg setter stor pris på er det kulturelle og språklige mangfoldet. Mine barn er også tospråklige.

Hittil har det vært flest kommunale barnehager på Ellingsrud. Det siste halve året har imidlertid foreldre i to kommunale barnehager kjempet mot privatisering av disse. Samtidig bygges det en ny, privat barnehage her. Det blir bare igjen to kommunale, av hele seks barnehager. En andel på 1/3 kommunale barnehager i en del av bydel Alna, en bydel som består av et politisk flertall som ikke ønsker privatiseringen velkommen, er en liten andel i følge bydelsutvalgets leder selv.

Hvorfor ønskes ikke privatiseringen velkommen? Det er mange grunner. Bemanningsnormen gjelder ikke i de private barnehagene, de kommersielle skal dessuten tjene penger på driften. Bydelen har jobbet systematisk for å gjøre de kommunale barnehagene gode. Det er et mål at barnehagene skal utjevne sosiale forskjeller. Grunnet privatiseringen ser vi nå at de samme ansatte det har blitt satset på gjennom mange år, forsvinner til andre barnehager og til andre bydeler grunnet usikkerhet rundt pensjon og lønn i det private. Særlig forsvinner ped.ledere og de med lengst erfaring.

Mine barn går i Smedbakken barnehage, en kommunal barnehage.

smedbakken

Der går det mange etnisk norske barn, og en del barn med ikke-etnisk norsk eller blandet bakgrunn, som mine egne. Det som er gjennomgående, er at de ansatte snakker svært godt norsk og at de fleste barna også gjør det. De minoritetsspråklige barna drar nytte av dette, ingen tvil. Alle barna drar dessuten nytte av de ansattes lange erfaring, stabilitet og lave sykefravær. Barnehagen fylte 30 år i år, flere av de ansatte har jobbet nesten like lenge.

Barnehagen har dessverre vært igjennom en mislykket konkurranseutsettingsprosess, mister flere ansatte, og skal nå selges. Flere ressurssterke foreldre vurderer naturlig nok, etter all usikkerheten som er skapt, å ta barna ut av Smedbakken og flytte dem til en privat barnehage som bygges nærmere der de bor. Dit kommer nok ikke barn av mindre ressurssterke foreldre, grunnet kostprisen. Matpengene er på 675 kr i måneden mot de kommunale barnehagenes 115 kr. Barna får varm mat hver dag og foreldrene slipper å sende med barna matpakke- men hva blir resultatet?

Hadde kommunen satset på å bygge en kommunal barnehage med de sedvanlige 115 kronene i matpenger, ville resultatet blitt som i Smedbakken, er mitt tips. Barn fra blokker og rekkehus, med etnisk norsk og blandet og ikke-etnisk norsk bakgrunn ville utgjort en miks som ikke ville frata noen barn muligheten til å lære godt norsk. Nå som 66,66 % av barnehagene på Ellingsrud blir private, tar kommunen fra seg selv muligheten til å passe på at Smedbakkens eksempel får fortsette. De to kommunale barnehagene som blir igjen- hvem kommer til å søke seg dit? Jeg tror de fleste kan gjette seg greit til det. Jo, i alle fall alle de som ikke har råd til mer enn 115 kr i matpenger i måneden. Slike forskjeller i kostpenger skaper ikke likeverdige tilbud for barna. Jeg skulle imidlertid gjerne sett at alle barn fikk varm mat hver dag, og at kommunen tok på seg ansvaret for barnas likeverdige kosthold i barnehagen.

All verdens språkprogrammer, kartlegging, TRAS- hva skal vi med det? Oslo kommune ved Høyre-byråd Anniken Hauglie legger opp til at barna segregeres allerede før de begynner på skolen. Jeg snakker ikke bare om etnisitet, men om sosioøkonomisk bakgrunn. Det er økonomi det handler om. Kommunen vil heller spare penger på å gi store private aktører innpass enn å passe på at sosioøkonomisk segregering ikke skjer. Vi som foreldre må henge oss på, om ikke barna våre skal måtte stå to år i barnehagekø og gå i den ene av seks barnehager som ligger lengst unna hjemmet.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s