De prøver å lure oss alle!

Av Margrethe Hadland Drammeh

 

Følger opp Guri Waalens Borch sitt innlegg i Dagbladet 13/5-2014 angående privatisering av kommunale barnehager og krav om byråd Anniken Hauglies avgang:

 

Det er kanskje ikke så lett å forstå hele omfanget av denne saken om man ikke har satt seg godt inn i den og har nok bakgrunnsinformasjon, og mange kommentarer etter Guri sitt innlegg i Dagbladet i går, samt denne diskusjonen på diverse medier generelt, vitner om at flere er nettopp i denne kategorien. Jeg vil gjerne komme med utfyllende info, slik at dere som leser dette forhåpentligvis skjønner litt mer om hvorfor vi er så sinte og fortvilte (jeg er selv mamma til to jenter som går i en fantastisk barnehage, Lindebergstua barnehage, som byrådet nå vil privatisere, og har lest masse dokumenter og rapporter mens jeg skrev høringsuttalelsen fra barnehagen vår, så jeg vet hva jeg snakker om):

Lindebergstua-barnehage.jpg (200x150)

Bystyret i Oslo har bedt byrådet om å velge ut 10 barnehager i Oslo til et FORSØKSPROSJEKT med privatisering av kommunale barnehager. Hovedkriteriet for valg av barnehager er fortrinnsvis dyrest driftskostnader. Det sies veldig lite i dette skrivet fra byrådet om hva som egentlig skal testes ut ved denne form for privatisering, hvor lang forsøksprosessen skal være og hva evalueringen skal vise, og ikke minst hva som skjer med disse barnehagene om forsøket skulle mislykkes!? Ja for hva skal man egentlig med et prøveprosjekt om det ikke skal etterfølges av en evaluering? Og uansett hva resultatet blir, kan jo ikke de barnehagene som er med i dette prøveprosjektet bli reddet om forsøket mislykkes, ettersom Oslo kommune selger barnehagene med 40 års kontrakter!!

Med andre ord: Dette er IKKE et forsøksprosjekt! Dette er bare et skalkeskjul på hva som egentlig foregår! Dette er nøye planlagt strategi for å få ned barnehageutgiftene til ALL barnehagedrift! Hvorfor det, spør du? Jo, det skal jeg fortelle deg! Fordi at alle private barnehager får offentlig støtte på 98% av det det koster å drifte en gjennomsnittlig kommunal barnehage. Så hva skjer om kommunen selger unna de dyreste barnehagene de har? Jo, bingo!!! Da får jo alle de private barnehagene mindre å rutte med! Om privatiseringen fortsetter på denne måten kan man jo spørre seg om hvor mye støtte barnehageaktørene til slutt sitter igjen med? Byrådet viser til stadighet til at private barnehager er like gode som de kommunale og egger til kamp mellom private og kommunale aktører, men de prøver egentlig å lure oss alle! Private og kommunale barnehager burde stå sammen mot denne form for privatisering da den ikke gjør annet enn skade både for de berørte barnehagene med deres kjære barn og ansatte og de stakkarene som skal prøve å drifte kommunens tidligere dyreste barnehager med mye lavere støtte enn det tidligere kostet å drifte en gjennomsnittlig kommunal barnehage!! Det er et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre uten at det går ut over noe!

Vet du forresten grunnen til at disse barnehagene er så dyre? Jo, fordi de har meget god stabilitet og mange ansatte med høy kompetanse og lang ansiennitet. Noe som byrådet, og forøvrig også alle de andre politiske partiene, er enige om er noe av det aller viktigste for å skape trygghet i barnehagen og legge til rette for god kvalitativ læring slik at barna er godt rustet når de begynner på skolen. Har man et godt utgangspunkt når man begynner på skolen, viser alle undersøkelser til at det er mye større sjanse for å lykkes på skolen og videre i samfunnet etterpå, og dermed bli en god inntektskilde for samfunnet kontra en belastning. Stort gjennomtrekk av personale er dessverre vanlig i mange barnehager, kommunale som private, det er helt riktig. Dette er ikke bra for kvaliteten i barnehagen og det stresser barna som hele tiden må knytte nye relasjoner. Barn er meget følsomme for endringer. De trives best med faste rutiner i kjente og trygge omgivelser! De barnehagene som byrådet har valgt ut scorer veldig høyt på brukerundersøkelser, altså at barn og foreldre er veldig fornøyde med barnehagene. Stabilitet og lang ansiennitet tyder også på at det er et bra arbeidsmiljø og hvor de ansatte trives. Dette er kjempegode barnehager som burde gått foran som kroneksempler på hvordan en god barnehage skal driftes! Det er sårt og en skam å se hvordan byrådet behandler sine stabile ansatte. De ansatte burde fått diplom og medalje for lang og tro tjeneste, og ikke bli kastet ut i usikkerheten!

Det kjennes blodig urettferdig og fullstendig meningsløst at de har valgt ut de kommunale barnehagene som faktisk fungerer til dette forsøksprosjektet!! Hvorfor ødelegge noe som fungerer? Hvorfor ikke velge ut barnehager som ikke scorer bra på undersøkelser og har stor turnover, som sikkert kunne hatt nytte av en forandring? Eller aller helst, hvorfor ikke heller bruker tid, krefter og penger på å bygge NYE private barnehager enn å privatisere de velfungerende vi har? Oslo kommune mangler mange barnehageplasser, og denne form for privatisering tilrettelegger ikke akkurat mye for å dekke det behovet!? Og ikke minst, ingen barn fortjener vel å være en del av et prøveprosjekt??

Flere viser til at private barnehager er like gode eller t.o.m bedre enn de kommunale. La oss bare oppklare det en gang for alle; JA DET ER MANGE VELDIG GODE PRIVATE BARNEHAGER!! Det er dessverre også mange private barnehager som ikke er det. Mange av de som påstår at de private er like gode eller bedre, viser til barnehagenes brukerundersøkelser, som også Carl I. Hagen er meget glad i å vise til. Visste du at det er PLIKTIG for de kommunale barnehagene å delta i denne undersøkelsen og FRIVILLIG for de private barnehagene å delta? Visste du at det bare var 50 % av de private som deltok i denne undersøkelsen? Å sammenligne resultat fra en gruppe deltakere hvor alle måtte delta med en gruppe deltakere hvor det var frivillig å delta gir ingen mening og kvalifiserer neppe for god statistikk? Da kan jo bare de private barnehagene som ikke har bra resultat å vise til bare la være å være med på undersøkelsen!

Og selv om mange private barnehager er veldig gode, setter kvalitet og barna først, og lar overskuddet komme barnehagen og barna/ansatte til gode, så er det dessverre også en kjennsgjerning at dette ikke er hovedinteressen for alle private aktører. I motsetning til at det ikke er lov til å ta ut profitt ved private skoler er det ingen begrensning på dette ved drift av barnehager! At mange aktører er ute etter nettopp dette, profitt, er dermed dessverre ingen hemmelighet. Espiras tidligere eier Capman hadde for eksempel i følge Defacto-rapporten en avkastning på 20% som mål, og går bare inn i sine investeringer i 4-6 år før de trekker seg ut med fortjeneste. Etter at rapporten ble skrevet ble Espira defacto solgt til det svenske oppkjøpsfondet EQT. Er dette en aktør vi ønsker for våre barn? Overhodet ikke. Ville du ha ønsket det for dine barn, for ikke å snakke om, ville byrådet eller Anniken Hauglie ønsket seg en slik aktør for sine barns barnehager? Til billigere en slik aktør klarer å drifte en barnehage, til mer penger kan de stappe i sin egen lomme. Det er enkel matematikk og det er absolutt ikke barnas beste som da står i fokus! (Nevner i den forbindelse at Norlandias eier har kjøpt Nord- Norges dyreste leilighet til en verdi av 25 millioner kroner!) I tillegg er det våre skattepenger som havner i disse lommene. De bør brukes der de hører hjemme, i barnehagene! Det viser seg dessverre at det er disse profittaktørene som både viser interesse for og ikke minst har nok kapital til å kjøpe opp disse barnehagene byrådet nå vil selge (de har bare valgt ut store barnehager med 4-5 avdelinger) og ikke de såkalte ideelle private aktørene.

I denne sammenheng er det viktig å fremheve at en privat aktør ikke er pliktig å følge kurs og etterutdanning slik alle kommunale barnehager er. De er heller ikke pliktige å følge samme satsning på språk og språkforståelse (bruk av TRAS) og ikke minst, de har ikke samme krav om bemanning! Oslo kommunes bemanningsnorm som sikrer barna 3 ansatte pr 9 barn under 3 år og 3 pr 18 barn over 3 år, hvorav en av disse må være barnehagelærer, gjelder ikke for de private aktørene! Mangel på disse kravene kan lett misbrukes av en profittbasert barnehageaktør, da de vil bruke alle virkemiddler for å kutte kostnader der det kuttes kan, noe som VIL gå ut over kvaliteten i barnehagen. Det nytter ikke hvor snille de som jobber i barnehagen er (for jeg tror oppriktig at de fleste som jobber i barnehager er det), om det ikke er nok fang å sitte på, hender å bli holdt i eller øyner som ser deg!

Ved denne form for privatisering har de som går i de aktuelle barnehagene ingen mulighet å velge barnehage selv, siden søknadsfristen til å bytte barnehage har gått ut. Og har du først plass i en barnehage står du ikke akkurat først i køen når du ønsker et bytte heller. Så med andre ord, har du ikke mulighet til å ta barnet ut av barnehagen, og det er jo heller ikke noe de fleste verken kan eller ønsker, så er det bare å ta til takke med å følge med på salget! Du er prisgitt den aktøren du havner hos, og ingen kan garantere for kvaliteten de tilbyr på forhånd. Og etter salget er det for sent! Kostpris kan bli høyere (tåler alle en utgiftsendring? De har valgt ut de fleste barnehagene i fattige områder i Oslo, som f.eks bydel Alna hvor 20% av befolkningen lever nær fattigdomsgrensen!), åpningtider kan endres (passer det med alles jobber?) og de kan ha mere feriestengt (har alle mulighet og råd til å ta seg mere ferie?) Og hva skjedde egentlig med fritt barnehagevalg?

Barnehager skal være et sted hvor barn, foresatte og ansatte skal kunne føle seg trygge og ha forutsigbarhet på fremtidig drift og god kvalitet. Det er som nevnt tidligere stor fare for at vi mister mange gode trygge dyktige ansatte som ikke ønsker å være med på denne prosessen enten pga usikkerheten eller kvalitetsfokuset hos den nye drifteren, eller pga tap av lønns- og pensjonsrettigheter (AFP). Dette er veldig trist og fryktelig ugunstig både for store og små. Vi får med høy sannsynlighet et dårligere tilbud da det vil være nærmest umulig å drifte en barnehage like bra eller bedre med betraktelig mindre midler, det er et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre, selv for en privat aktør med de beste intensjoner. Dette handler med andre ord IKKE om kvalitet, barns beste, hvilke barnehager som er best osv osv, det handler ene og alene om at Bystyret og Byrådet skal kutte kostnader og det VIL gå ut over uskyldige barn! Er det rart vi er sinte?

Byrådet har mottatt hundrevis av sider med høringsuttalelser som alle taler sterkt imot dette såkalte prøveprosjektet. Foresatte og ansatte viser til utallige negative konsekvenser ved en slik form for privatisering. Allikevel påstår Byrådet med Anniken Hauglie (Byråd for kunnskap og utdanning (Høyre) med ansvar for skoler og barnehager) i spissen at de ikke finner ett eneste moment som viser til at dette er en uheldig prosess og som tilsier at disse salgene må stoppes. Ikke et eneste moment? Hvor tykke brilleglass hadde de på da de leste høringsuttalelsene? Har de egentlig lest høringsuttalelsene, eller bare satt lesingen ut på anbud og fått en eller annen sekretær til å skrive et sammendrag? Vi føler at vi roper i ørkenen, taler for døve ører og blir bedt om å tro på julenissen! Det å be om høringsuttalelse fra foresatte i de respektive barnehagene var bare et spill for galleriet, dette var bestemt på forhånd og det er tydeligvis ikke et eneste moment som kunne fått de til å bytte mening! Dette er politisk spill på høyeste nivå!!

Barnas beste skal alltid være et grunnleggende hensyn når endringer som gjelder barn foretas. Det er forankret i FNs Barnekonvensjon artikkel 3. Vi kan ikke se at barna er nevnt eller tatt hensyn til ett eneste sted i denne prosessen! Anniken Hauglie, som selv er mamma, vet inderlig godt at det de holder på med nå de er fryktelig fryktlig galt!! Jeg er enig med Guri Waalen Borch når hun krever Anniken Hauglies avgang. Skal du representere små barn så må du også kunne skrike ut og stå imot når de høyere damer og herrer ønsker å inngå hestehandel på bakrommet med små uskyldige barn som handelsbrikker!! Det har tydeligvis ikke Anniken Hauglie ryggrad til.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s