En stille protest mot barnehagesalgene

 

Brev_Erna_Solberg_Side1

Kjære Statsminister.

Som du kanskje har fått med deg har bystyret i Oslo bedt byrådet om å velge ut ti kommunale barnehager som de ønsker å privatisere, i et forsøksprosjekt.

Sorhellinga_03

Hovedkriteriet for å velge ut barnehager har fortrinnsvis vært høyest mulig driftskostader. Det som dermed har skjedd er at de har valgt ut noen av Oslo kommunes aller beste barnehager (de skårer alle høyt i brukerundersøkelser) til dette prøveprosjektet. Disse barnehagene har mange ansatte med lang ansiennitet, høy kompetanse og stabilitet. Det har vært massiv motstand mot denne form for privatisering fordi den fører til en rasering av disse barnehagene. Varslingen om vedtaket har allerede startet en omfattende, irreversibel ansatt- og kompetanseflukt fra disse utsatte barnehagene. De ansatte og barnas familier har i flere måneder opplevd den usikkerheten som er knyttet til ny drifter, nye ansatte og nytt program. Vi vet alle hvor uheldig det er for små barn som er så avhengige av stabilitet og trygghet i denne tilknytningsfasen av livet sitt. Vi kan ikke se at barnas beste verken har vært vektlagt eller tatt hensyn til i hele denne prosessen. Denne form for privatisering kjennes ikke bare meningsløs og urettferdig, men er direkte lovstridig:

FNs barnekonvensjon artikkel 3, samt den nylig vedtatte paragraf 104 i

Den Norske Grunnlov sier klart og tydelig;

“Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.”

Dette prøveprosjektet handler på ingen måte om barnas beste, da hadde byrådet aldri valgt ut barnehager med utgangspunkt i dyreste drift, men valgt de barnehagene med minst tilfredshet og høy ustabilitet. Strengt tatt, skulle dette handlet om barnas beste så hadde ordet prøveprosjekt og barn aldri stått i samme setning. Dette prosjektet handler ene og alene om å prøve å spare noen kroner på bekostning av små uskyldige barn!

Sorhellinga_02

bilde (21)

Vi har skrevet hundrevis av sider med høringsuttalelser fra de ti utsatte barnehagene, hvor vi har pekt på utallige negative konsekvenser dette vil ha for våre barnehager og for våre barn. Vi har gått i 1. mai-tog, vi har hatt demonstrasjoner, skrevet blogginnlegg og ytret oss i media, men uansett hvor mye vi skriker så blir vi ikke hørt. Hvert eneste moment blir lett avfeid med at det ikke har kommet frem noen momenter byrådet ikke hadde tatt høyde for på forhånd. Vi føler oss maktesløse, ingen vil høre på våre skrik. Det virker som om våre høringsuttalelser bare var et spill for galleriet, og byrådet var pålagt å gi oss en høringsmulighet, men avgjørelsen var forhåndsbestemt.

I sentrum av denne prosessen sitter altså de uskyldige barna, de som ingen har snakket med eller spurt om hva de mener om at noen kommer og kjøper barnehagen deres med de ringvirkningene det innebærer. Barna som byrådet vil bruke som handelsbrikker og prøvekaniner. Ingen vil snakke med disse barna og spørre hva de selv tenker og ønsker, noe som står i grell kontrast til den flotte 17. mai- helgen vi nylig hadde, der vi feiret grunnloven og demokratiet.  Siden disse barna ikke blir hørt og sett har de tegnet tegninger til deg for å utrykke seg.

bilde (15)

Vi kontakter deg derfor Erna Solberg, i ren desperasjon. Vær så snill å lese våre høringsuttalelser og blogginnlegg for å sette deg inn i prosessen som bystyret og byrådet har startet. Vi kan bare ikke sitte på sidelinjen og se på at det pågår urett mot uskyldige barn. Barn skal ikke være prøvekaniner! Dette er så ille at vi bønnfaller deg om å hjelpe oss å stoppe denne galskapen!

Nedenfor finner du link til blogginnlegg og mediasaker. En hjelp og et svar fra deg hadde blitt satt umåtelig stor pris på!

På vegne av barn, foresatte og ansatte ved de rammede barnehagene:

Lindebergstua Barnehage
v/ Margrethe H. Drammeh (SU) og Maria E. S. Elliasen (SU)

Smedbakken Barnehage
v/ Guri W. Borch og Kristine Borkenhagen Flåten (SU)

Sørhellinga Barnehage
v/ Trine Mørk Fossen (SU)

Fagerholt Barnehage
v/ Ida Bjaaland (SU) og Elsa Hofstad (SU)

Asperud Barnehage
v/ Kjersti Engen Marsdal og Anki Strøm (FAU)

 

 

Blogginnlegg

“Vi vil ha svar, Anniken Hauglie”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/16/vi-vil-ha-svar-anniken-hauglie/

“De prøver å lure oss alle”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/14/de-prover-a-lure-oss-alle/

“Oslo Bystyre overkjører våre barns demokratiske rettigheter”

https://guriluri.wordpress.com/2014/04/05/oslo-bystyre-overkjorer-vare-barns-demokratiske-rettigheter/comment-page-1/#comment-6

“Barna er fremtidens våpen”

https://guriluri.wordpress.com/2014/05/17/barna-er-fremtidens-vapen/

 

I media

Dagsavisen: Ansatte rømmer fra privatisering

http://www.dagsavisen.no/samfunn/ansatte-rommer-fra-privatisering/

Dagsavisen: Frykter barn må slutte i barnehagene

http://www.dagsavisen.no/samfunn/frykter-barn-ma-slutte-i-barnehagene/

NRK: Omstridte barnehager blir solgt

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/omstridte-barnehager-blir-solgt-1.11708914

Advertisements

Groruddalen: Privatisering av barnehager, kostpenger og segregering

 

Jeg er mamma til to barn på Ellingsrud i Groruddalen. Her er det utrolig fint å bo; noe av det jeg setter stor pris på er det kulturelle og språklige mangfoldet. Mine barn er også tospråklige.

Hittil har det vært flest kommunale barnehager på Ellingsrud. Det siste halve året har imidlertid foreldre i to kommunale barnehager kjempet mot privatisering av disse. Samtidig bygges det en ny, privat barnehage her. Det blir bare igjen to kommunale, av hele seks barnehager. En andel på 1/3 kommunale barnehager i en del av bydel Alna, en bydel som består av et politisk flertall som ikke ønsker privatiseringen velkommen, er en liten andel i følge bydelsutvalgets leder selv.

Hvorfor ønskes ikke privatiseringen velkommen? Det er mange grunner. Bemanningsnormen gjelder ikke i de private barnehagene, de kommersielle skal dessuten tjene penger på driften. Bydelen har jobbet systematisk for å gjøre de kommunale barnehagene gode. Det er et mål at barnehagene skal utjevne sosiale forskjeller. Grunnet privatiseringen ser vi nå at de samme ansatte det har blitt satset på gjennom mange år, forsvinner til andre barnehager og til andre bydeler grunnet usikkerhet rundt pensjon og lønn i det private. Særlig forsvinner ped.ledere og de med lengst erfaring.

Mine barn går i Smedbakken barnehage, en kommunal barnehage.

smedbakken

Der går det mange etnisk norske barn, og en del barn med ikke-etnisk norsk eller blandet bakgrunn, som mine egne. Det som er gjennomgående, er at de ansatte snakker svært godt norsk og at de fleste barna også gjør det. De minoritetsspråklige barna drar nytte av dette, ingen tvil. Alle barna drar dessuten nytte av de ansattes lange erfaring, stabilitet og lave sykefravær. Barnehagen fylte 30 år i år, flere av de ansatte har jobbet nesten like lenge.

Barnehagen har dessverre vært igjennom en mislykket konkurranseutsettingsprosess, mister flere ansatte, og skal nå selges. Flere ressurssterke foreldre vurderer naturlig nok, etter all usikkerheten som er skapt, å ta barna ut av Smedbakken og flytte dem til en privat barnehage som bygges nærmere der de bor. Dit kommer nok ikke barn av mindre ressurssterke foreldre, grunnet kostprisen. Matpengene er på 675 kr i måneden mot de kommunale barnehagenes 115 kr. Barna får varm mat hver dag og foreldrene slipper å sende med barna matpakke- men hva blir resultatet?

Hadde kommunen satset på å bygge en kommunal barnehage med de sedvanlige 115 kronene i matpenger, ville resultatet blitt som i Smedbakken, er mitt tips. Barn fra blokker og rekkehus, med etnisk norsk og blandet og ikke-etnisk norsk bakgrunn ville utgjort en miks som ikke ville frata noen barn muligheten til å lære godt norsk. Nå som 66,66 % av barnehagene på Ellingsrud blir private, tar kommunen fra seg selv muligheten til å passe på at Smedbakkens eksempel får fortsette. De to kommunale barnehagene som blir igjen- hvem kommer til å søke seg dit? Jeg tror de fleste kan gjette seg greit til det. Jo, i alle fall alle de som ikke har råd til mer enn 115 kr i matpenger i måneden. Slike forskjeller i kostpenger skaper ikke likeverdige tilbud for barna. Jeg skulle imidlertid gjerne sett at alle barn fikk varm mat hver dag, og at kommunen tok på seg ansvaret for barnas likeverdige kosthold i barnehagen.

All verdens språkprogrammer, kartlegging, TRAS- hva skal vi med det? Oslo kommune ved Høyre-byråd Anniken Hauglie legger opp til at barna segregeres allerede før de begynner på skolen. Jeg snakker ikke bare om etnisitet, men om sosioøkonomisk bakgrunn. Det er økonomi det handler om. Kommunen vil heller spare penger på å gi store private aktører innpass enn å passe på at sosioøkonomisk segregering ikke skjer. Vi som foreldre må henge oss på, om ikke barna våre skal måtte stå to år i barnehagekø og gå i den ene av seks barnehager som ligger lengst unna hjemmet.

 

Barna er fremtidens våpen

 

Det er 17. mai. Jeg sitter og ser på tv-sendingen fra min egen by, Oslo.

Oslos ordfører, Fabian Stang, uttaler seg. Han sier at barna er fremtidens våpen. Senere idag skal mange barn samles på rådhuset, og 3000 ballonger er blåst opp for anledningen.

Fabian Stang, barn, ballonger og rådhuset. Mon tro han husker den 7. mai, da mange barn fra flere barnehager i Oslo og deres foreldre var samlet utenfor rådhuset, alle hadde røde ballonger, men anledningen var en annen. Ordføreren selv kom ut etter forespørsel fra foreldrene om å ta imot en felles uttalelse. Han smilte til barna.

Jeg gikk bort og snakket med han. Han har en stående innbydelse fra meg om å besøke barnehagene som har blitt konkurranseutsatt og som skal selges i bydel Alna. Jeg ville minne han på den.

bilde (19)

Ordføreren virket ikke fullt så komfortabel med situasjonen som han gjorde på tv-sendingen i dag. Han sa ingenting om at barna er fremtidens våpen. Men han stod der, til alle appellantene som snakket om hvor lite lurt det er å selge noen av Oslo kommunes beste barnehager var ferdige. Han stod rakrygget, men jeg vet ikke om han følte seg sånn.

Overalt rundt han var det plakater med det tryglende budskap “la barnehagen vår leve!” i ulike varianter. Overalt rundt han var det barn med kaninører, for å symbolisere at ingen barn fortjener å være prøvekaniner i et prøveprosjekt.

bilde (17)

Likevel har altså Fabian Stang og hans partifeller i Høyre stemt for dette prøveprosjektet. Dette er en symbolsak for et visst annet politisk parti, var hans melding til meg, da jeg viste til engasjementet. Hvorfor, Fabian Stang, stemte du for det om det ikke var en symbolsak for deg?

Det kommer nå et tillegg i Grunnloven om barnets beste, men barnekonvensjonen skal allerede gjelde som norsk lov. Byråden for kunnskap og utdanning later som det er tatt hensyn til barnets beste, men konklusjonene henger ikke på greip. De er ikke gjort rede for, de er bare tomme ord. Totalt sett skal ikke salget av barnehagene være negativt for barna, konkluderer hun. Grunnen er at kommunen skal følge overgangen tett. Det skal gjøres risikoanalyser.

Det er for sent med risikoanalyser når vedtaket allerede er i ferd med å settes ut i livet. Risikoanalyser er vel til for å finne ut om forsøksprosjekt bør settes ut i livet i det hele tatt? Samtlige foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagene har skrevet tilsammen hundrevis av sider med uttalelser, alle negative til salget. Barnas beste er ikke ivaretatt. Lovverket som skal sikre at barnets beste alltid er det grunnleggende hensyn er ikke fulgt.

Samtidig snakker en av de som stemte for dette barnefiendtlige vedtaket når vi nettopp skal feire Grunnloven og demokratiet om at barna er fremtidens våpen. Vi får virkelig håpe ordføreren mente “våpen” i positiv forstand. Han har imidlertid bidratt til at barns mening ikke er hørt, at deres talspersoner foreldrene, ikke er hørt, til at sårbare barn mister viktige tilknytningspersoner og har litt mindre forutsetninger for å bli fremtidens våpen i uttrykkets positive forstand.

Barna er framtida vår, der er vi enige, Fabian Stang. Dessverre brydde ikke du og dine partifeller dere om dette da dere stemte på tvers av den nye § 104 i Grunnloven.

Måtte alle barn i Oslo oppleve at politikerne ved makten setter deres beste først. Gratulerer med dagen!

bilde (20)

 

Vi vil ha svar, Anniken Hauglie!

Av Margrethe Hadland Drammeh, mor til to barn i Lindebergstua barnehage

I går kom beskjeden om at planen om å privatisere 10 kommunale barnehager i Oslo gjennomføres som planlagt, til tross for massiv motstand og kritikk av hele denne privatiseringsprosessen. Byråden sier at det ikke har kommet frem noen nye momenter som de ikke hadde tatt høyde for da dette vedtaket først ble fremmet, men viser til at det store engasjementet som er vist har skjerpet deres bevisshet og fokus på det viktigste, kvaliteten på tilbudet til barna.

Virkelig, Anniken Hauglie? Seriøst? Det virker utrolig arrogant å påstå at det ikke har kommet frem et eneste moment som dere ikke hadde tatt høyde for når forslaget først ble fremmet! Jeg lurer på hvem av dere i byrådet og bystyret som faktisk har lest alle høringsutallelsene og ikke bare et referat som en eller annen sekretær har utarbeidet for dere?  Jeg skulle veldig gjerne ha møtt deg og kryssforhørt deg for å se hvor mye holdbarhet det er i påstanden ovenfor og for å finne ut om du faktisk har lest våre uttalelser! Jeg våger nesten å påstå at du knappest vet hvor disse berørte barnehagene ligger, desto mindre noe om barna, de ansatte eller området barnehagene ligger i. Det eneste dere i byrådet vet noe om og bryr dere om er tilsynelatende bare røde tall i den store regnskapsboken. Og det uten å vie så mye som en brøkdel av et sekund på de negative ringvirkningene denne prosessen kan medføre, ikke bare for hvert enkelt barn og familie dette berører, men også for hele områder i Oslo. Helhetlig tenkning er tydeligvis ikke på byrådets agenda.

Dere snakker til stadighet så fint om kvalitet på tilbudet til barna. Hadde dere vært oppriktig interessert i kvaliteten på tilbudet til barna hadde dere vel aldri startet et prøveprosjekt i noen av de beste barnehagene dere hadde? Da hadde dere vel logisk sett privatisert de dårligste barnehagene dere hadde, for der kunne faktisk kvaliteten blitt bedre!?  Dere viser til at det store engasjementet mot dette prøveprosjektet har “skjerpet deres bevisshet og fokus på det viktigste, kvaliteten til barna.” Burde ikke dette både vært en selvfølge og det viktigste fra begynnelsen av? Trengte dere et stort engasjement for å huske at dette handlet om små barns liv og at trygghet og stabilitet er den beste kvalitet vi kan gi dem? For en byråd med ansvar for barn burde vel dette være DEN STØRSTE SELVFØLGELIGHET, Å ALLTID SETTE BARNS BESTE FØRST?? Vi kan ikke se at barnas beste verken er diskutert eller tatt hensyn til i hele denne prosessen!?  Viser til at “Ved handlinger og i avgjørelser som berører barn, skal barnas beste være et grunnleggende hensyn”, det er ikke bare forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 3, men nå også i den norske grunnlov paragraf 104!!  Hvilke påstander kan du komme med som viser til at det i dette prøveprosjektet er det barnets beste som er det viktigste? Mest sannsynlig ikke et eneste ett, og da er jo hele prøveprosjektet et lovbrudd!

Jeg er så utrolig skuffet og mildt sagt forbannet, Anniken Hauglie. Jeg har møtt deg, jeg har pratet med deg i 15 minutter mens jeg stirret deg i øyene, og jeg vet at du vet at det dere nå holder på med er galt, fryktelig galt!

Image(Dagsavisen 25.04.14)

Allikevel kjører dere på! Ja, for det er vel et nederlag å innrømme at dette prosjektet ikke var så gjennomtenkt og kanskje heller ikke så smart som først tiltenkt? Og så lurer jeg på Anniken Hauglie, hadde du vært begeistret om det var barnehagen til ditt eget barn som var med på et slikt prøveprosjekt? Jeg tror vi begge kjenner svaret på det spørsmålet.

Anniken Hauglie, vi som er direkte berørte i denne saken er så utrolig leie av å høre den samme svadaen igjen og igjen; “vi skal holde en god dialog og kvalitet er veldig viktig for oss”. Hvilken dialog, den er fullstendig fraværende? Og hvilken gode kvalitet? Når skal dere begynne å være litt mere spesifikke i deres uttalelser og også begynne å svare på det vi faktisk spør om?

Her er en hel drøss spørsmål som jeg og veldig mange foreldre og ansatte lurer på. Jeg utfordrer deg til å komme med noen svar for en gangs skyld utover “vi vektlegger god kvalitet!” :

– Hvordan kan dere kalle noe et prøveprosjekt uten å vise til en prosjektplan? Hva skal egentlig testes ut, når og hvordan skjer evalueringen, og hva skal resultatet brukes til?

-Hvordan er det å selge barnehager med 40 års kontrakter forenlig med et prøveprosjekt? Skal dere evaluere etter 40 år? Eller er det ikke slik at løpet for disse prøvebarnehagene er kjørt uansett utfall med ny drifter, siden dere ved et salg mister all myndighet overfor barnehagen? Hvorfor la dere ikke opp til å ha en form for prøvetid, slik at det var mulig å “hente tilbake” barnehagen om ikke alt skulle gå som forventet? Minner igjen om at barnas beste skal være et grunnleggende hensyn!

-Hva er hensikten med et såkalt prøveprosjekt om dere på forhånd kan garantere for like bra eller bedre kvalitet? Er ikke det litt motstridende? Da kunne dere likesågodt kalt det “Reform-privatisering av kommunale barnehager” kontra et prøveprosjekt.

-Hvordan kan dere garantere for at en privat aktør som får 98% støtte av det det koster å drifte en gjennomsnitts kommunal barnehage, skal klare å drifte en av kommunens dyreste barnehager like bra eller bedre med langt lavere midler? Er ikke det et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre uten at det går ut over noe? Og er ikke dette “går ut over noe” mest sannsynlig lavere bemanning eller mindre skolerte/mindre erfarne ansatte, siden det gir lavere lønnsutgifter?

-Hvordan kan dere garantere for at en drifter som verken kjenner barna, området eller områdets utfordringer skal kunne drifte en barnehage like bra eller bedre enn en drifter som har spisskompetanse på dette området?

-Hvordan kan dere vel vitende om at denne prosessen har medført og fortsatt kommer til å medføre en stor ansatt- og kompetanseflukt, vise til at det ikke kommer til å bli skadeliggjørende for barna? Barn er veldig følsomme for endringer, og trygghet og stabilitet er det beste vi kan gi våre barn. Tilvenning til nye mennesker tar tid for små barn, og det er ikke uten en grunn at det vanligvis bare kjøres inn 1-2 barn om gangen i en barnehage ved barnehagestart. Her risikerer vi at når en stor del av de ansatte slutter så og si samtidig, må alle barna i barnehagen innkjøres på ny, samtidig! Hvordan rettferdiggjør dere dette, og er barnas beste et grunnleggende hensyn her?

-Hvordan kan dere garantere at en drifter som ikke er pålagt (men anbefalt) å følge Oslo kommunes bemanningsnorm, bruk av TRAS for tidlig språkkartlegging og arbeid med språkutvikling og språkforståelse, samt kurs og etterutdanning for de ansatte kommer til å ha like god kvalitet eller bedre enn det de får i dagens kommunale barnehage hvor alle de ansatte er pålagt dette? Hvis kvaliteten til de barnehagene som ikke er pålagte (de private) er like god eller bedre enn de barnehagene (de kommunale) som er pålagte, så må det enten være noe feil med kvaliteten i denne “Oslo standarden”, eller så er det veldig motstridende og lite troverdig det dere påstår. Viser til at dere har gått inn i områder med stor andel med minoritetsbakgrunn (opptil ca 85% på Lindeberg) hvor mange lærer norsk helt eller delvis i barnehagen. Riktig språkkompetanse og språkarbeid er dermed veldig viktig for denne gruppen. Hvordan garanterer dere for at ny drifter har riktig og bra nok fokus på dette området? Og minner også om at det er ikke tilstrekkelig for et barn at de som jobber i en barnehage både er hyggelige og dyktige, om det ikke er nok hender å holde i, fang å sitte på og øyne som ser dem. Nok bemanning er alfa og omega for å kunne ha en god kvalitet i barnehagen.

-Hvordan løser dere utfordringer som kan oppstå ved at en ny barnehagedrifter kan ha høyere kostutgifter (viser til at dere har gått inn i noen av Oslos aller fattigste områder), kan ha kortere åpningtider og mer feriestengt? Stiller dere opp med økonomisk støtte eller barnepassere til de som ikke klarer en evt utgiftsøkning, har mulighet for kortere eller endret arbeidstider og/eller mer ferie i forbindelse med mer feriestengt? Minner om at vi ikke har søkt oss til ny eier og ei heller får mulighet til å bytte om vi ikke er fornøyde med ny barnehage, da dette salget foregår lenge etter søknadsfristen 1 mars. Fritt barnehagevalg gjelder tydeligvis ikke for oss?

-Hvordan kan dere rettferdiggjøre denne prosessen om utfordringer knyttet til punktet over fører til at barn blir tatt ut av barnehagen og holdt hjemme til de begynner på skolen? Hva om dette er barn med minoritetsbakgunn som i all hovedsak bare lærer norsk i barnehagen? Vil ikke dette medføre en risiko for dårlig integrering og tilrettelegge for segregering i samfunnet? Og er ikke det stikk i strid med det som jobbes så hardt for i Oslo av alle politiske partier og gjennom prosjekter som f.eks Groruddalsatsningen? Er det ikke motstridende å kjøre et prøveprosjekt med usikkert utfall i samme område og samtidig med Groruddalsatsningen?

Jeg kunne fortsatt i det uendelige. Vi har så mange spørsmål, men fortsatt ingen svar!?  Og når skal dere innrømme hva dette såkalte prøveprosjektet egentlig handler om?

Nå gjenstår det bare å se om du er kvinne nok til å endelig komme med noen svar, Anniken Hauglie? Jeg er langt fra alene om å vente i spenning på de svarene.

De prøver å lure oss alle!

Av Margrethe Hadland Drammeh

 

Følger opp Guri Waalens Borch sitt innlegg i Dagbladet 13/5-2014 angående privatisering av kommunale barnehager og krav om byråd Anniken Hauglies avgang:

 

Det er kanskje ikke så lett å forstå hele omfanget av denne saken om man ikke har satt seg godt inn i den og har nok bakgrunnsinformasjon, og mange kommentarer etter Guri sitt innlegg i Dagbladet i går, samt denne diskusjonen på diverse medier generelt, vitner om at flere er nettopp i denne kategorien. Jeg vil gjerne komme med utfyllende info, slik at dere som leser dette forhåpentligvis skjønner litt mer om hvorfor vi er så sinte og fortvilte (jeg er selv mamma til to jenter som går i en fantastisk barnehage, Lindebergstua barnehage, som byrådet nå vil privatisere, og har lest masse dokumenter og rapporter mens jeg skrev høringsuttalelsen fra barnehagen vår, så jeg vet hva jeg snakker om):

Lindebergstua-barnehage.jpg (200x150)

Bystyret i Oslo har bedt byrådet om å velge ut 10 barnehager i Oslo til et FORSØKSPROSJEKT med privatisering av kommunale barnehager. Hovedkriteriet for valg av barnehager er fortrinnsvis dyrest driftskostnader. Det sies veldig lite i dette skrivet fra byrådet om hva som egentlig skal testes ut ved denne form for privatisering, hvor lang forsøksprosessen skal være og hva evalueringen skal vise, og ikke minst hva som skjer med disse barnehagene om forsøket skulle mislykkes!? Ja for hva skal man egentlig med et prøveprosjekt om det ikke skal etterfølges av en evaluering? Og uansett hva resultatet blir, kan jo ikke de barnehagene som er med i dette prøveprosjektet bli reddet om forsøket mislykkes, ettersom Oslo kommune selger barnehagene med 40 års kontrakter!!

Med andre ord: Dette er IKKE et forsøksprosjekt! Dette er bare et skalkeskjul på hva som egentlig foregår! Dette er nøye planlagt strategi for å få ned barnehageutgiftene til ALL barnehagedrift! Hvorfor det, spør du? Jo, det skal jeg fortelle deg! Fordi at alle private barnehager får offentlig støtte på 98% av det det koster å drifte en gjennomsnittlig kommunal barnehage. Så hva skjer om kommunen selger unna de dyreste barnehagene de har? Jo, bingo!!! Da får jo alle de private barnehagene mindre å rutte med! Om privatiseringen fortsetter på denne måten kan man jo spørre seg om hvor mye støtte barnehageaktørene til slutt sitter igjen med? Byrådet viser til stadighet til at private barnehager er like gode som de kommunale og egger til kamp mellom private og kommunale aktører, men de prøver egentlig å lure oss alle! Private og kommunale barnehager burde stå sammen mot denne form for privatisering da den ikke gjør annet enn skade både for de berørte barnehagene med deres kjære barn og ansatte og de stakkarene som skal prøve å drifte kommunens tidligere dyreste barnehager med mye lavere støtte enn det tidligere kostet å drifte en gjennomsnittlig kommunal barnehage!! Det er et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre uten at det går ut over noe!

Vet du forresten grunnen til at disse barnehagene er så dyre? Jo, fordi de har meget god stabilitet og mange ansatte med høy kompetanse og lang ansiennitet. Noe som byrådet, og forøvrig også alle de andre politiske partiene, er enige om er noe av det aller viktigste for å skape trygghet i barnehagen og legge til rette for god kvalitativ læring slik at barna er godt rustet når de begynner på skolen. Har man et godt utgangspunkt når man begynner på skolen, viser alle undersøkelser til at det er mye større sjanse for å lykkes på skolen og videre i samfunnet etterpå, og dermed bli en god inntektskilde for samfunnet kontra en belastning. Stort gjennomtrekk av personale er dessverre vanlig i mange barnehager, kommunale som private, det er helt riktig. Dette er ikke bra for kvaliteten i barnehagen og det stresser barna som hele tiden må knytte nye relasjoner. Barn er meget følsomme for endringer. De trives best med faste rutiner i kjente og trygge omgivelser! De barnehagene som byrådet har valgt ut scorer veldig høyt på brukerundersøkelser, altså at barn og foreldre er veldig fornøyde med barnehagene. Stabilitet og lang ansiennitet tyder også på at det er et bra arbeidsmiljø og hvor de ansatte trives. Dette er kjempegode barnehager som burde gått foran som kroneksempler på hvordan en god barnehage skal driftes! Det er sårt og en skam å se hvordan byrådet behandler sine stabile ansatte. De ansatte burde fått diplom og medalje for lang og tro tjeneste, og ikke bli kastet ut i usikkerheten!

Det kjennes blodig urettferdig og fullstendig meningsløst at de har valgt ut de kommunale barnehagene som faktisk fungerer til dette forsøksprosjektet!! Hvorfor ødelegge noe som fungerer? Hvorfor ikke velge ut barnehager som ikke scorer bra på undersøkelser og har stor turnover, som sikkert kunne hatt nytte av en forandring? Eller aller helst, hvorfor ikke heller bruker tid, krefter og penger på å bygge NYE private barnehager enn å privatisere de velfungerende vi har? Oslo kommune mangler mange barnehageplasser, og denne form for privatisering tilrettelegger ikke akkurat mye for å dekke det behovet!? Og ikke minst, ingen barn fortjener vel å være en del av et prøveprosjekt??

Flere viser til at private barnehager er like gode eller t.o.m bedre enn de kommunale. La oss bare oppklare det en gang for alle; JA DET ER MANGE VELDIG GODE PRIVATE BARNEHAGER!! Det er dessverre også mange private barnehager som ikke er det. Mange av de som påstår at de private er like gode eller bedre, viser til barnehagenes brukerundersøkelser, som også Carl I. Hagen er meget glad i å vise til. Visste du at det er PLIKTIG for de kommunale barnehagene å delta i denne undersøkelsen og FRIVILLIG for de private barnehagene å delta? Visste du at det bare var 50 % av de private som deltok i denne undersøkelsen? Å sammenligne resultat fra en gruppe deltakere hvor alle måtte delta med en gruppe deltakere hvor det var frivillig å delta gir ingen mening og kvalifiserer neppe for god statistikk? Da kan jo bare de private barnehagene som ikke har bra resultat å vise til bare la være å være med på undersøkelsen!

Og selv om mange private barnehager er veldig gode, setter kvalitet og barna først, og lar overskuddet komme barnehagen og barna/ansatte til gode, så er det dessverre også en kjennsgjerning at dette ikke er hovedinteressen for alle private aktører. I motsetning til at det ikke er lov til å ta ut profitt ved private skoler er det ingen begrensning på dette ved drift av barnehager! At mange aktører er ute etter nettopp dette, profitt, er dermed dessverre ingen hemmelighet. Espiras tidligere eier Capman hadde for eksempel i følge Defacto-rapporten en avkastning på 20% som mål, og går bare inn i sine investeringer i 4-6 år før de trekker seg ut med fortjeneste. Etter at rapporten ble skrevet ble Espira defacto solgt til det svenske oppkjøpsfondet EQT. Er dette en aktør vi ønsker for våre barn? Overhodet ikke. Ville du ha ønsket det for dine barn, for ikke å snakke om, ville byrådet eller Anniken Hauglie ønsket seg en slik aktør for sine barns barnehager? Til billigere en slik aktør klarer å drifte en barnehage, til mer penger kan de stappe i sin egen lomme. Det er enkel matematikk og det er absolutt ikke barnas beste som da står i fokus! (Nevner i den forbindelse at Norlandias eier har kjøpt Nord- Norges dyreste leilighet til en verdi av 25 millioner kroner!) I tillegg er det våre skattepenger som havner i disse lommene. De bør brukes der de hører hjemme, i barnehagene! Det viser seg dessverre at det er disse profittaktørene som både viser interesse for og ikke minst har nok kapital til å kjøpe opp disse barnehagene byrådet nå vil selge (de har bare valgt ut store barnehager med 4-5 avdelinger) og ikke de såkalte ideelle private aktørene.

I denne sammenheng er det viktig å fremheve at en privat aktør ikke er pliktig å følge kurs og etterutdanning slik alle kommunale barnehager er. De er heller ikke pliktige å følge samme satsning på språk og språkforståelse (bruk av TRAS) og ikke minst, de har ikke samme krav om bemanning! Oslo kommunes bemanningsnorm som sikrer barna 3 ansatte pr 9 barn under 3 år og 3 pr 18 barn over 3 år, hvorav en av disse må være barnehagelærer, gjelder ikke for de private aktørene! Mangel på disse kravene kan lett misbrukes av en profittbasert barnehageaktør, da de vil bruke alle virkemiddler for å kutte kostnader der det kuttes kan, noe som VIL gå ut over kvaliteten i barnehagen. Det nytter ikke hvor snille de som jobber i barnehagen er (for jeg tror oppriktig at de fleste som jobber i barnehager er det), om det ikke er nok fang å sitte på, hender å bli holdt i eller øyner som ser deg!

Ved denne form for privatisering har de som går i de aktuelle barnehagene ingen mulighet å velge barnehage selv, siden søknadsfristen til å bytte barnehage har gått ut. Og har du først plass i en barnehage står du ikke akkurat først i køen når du ønsker et bytte heller. Så med andre ord, har du ikke mulighet til å ta barnet ut av barnehagen, og det er jo heller ikke noe de fleste verken kan eller ønsker, så er det bare å ta til takke med å følge med på salget! Du er prisgitt den aktøren du havner hos, og ingen kan garantere for kvaliteten de tilbyr på forhånd. Og etter salget er det for sent! Kostpris kan bli høyere (tåler alle en utgiftsendring? De har valgt ut de fleste barnehagene i fattige områder i Oslo, som f.eks bydel Alna hvor 20% av befolkningen lever nær fattigdomsgrensen!), åpningtider kan endres (passer det med alles jobber?) og de kan ha mere feriestengt (har alle mulighet og råd til å ta seg mere ferie?) Og hva skjedde egentlig med fritt barnehagevalg?

Barnehager skal være et sted hvor barn, foresatte og ansatte skal kunne føle seg trygge og ha forutsigbarhet på fremtidig drift og god kvalitet. Det er som nevnt tidligere stor fare for at vi mister mange gode trygge dyktige ansatte som ikke ønsker å være med på denne prosessen enten pga usikkerheten eller kvalitetsfokuset hos den nye drifteren, eller pga tap av lønns- og pensjonsrettigheter (AFP). Dette er veldig trist og fryktelig ugunstig både for store og små. Vi får med høy sannsynlighet et dårligere tilbud da det vil være nærmest umulig å drifte en barnehage like bra eller bedre med betraktelig mindre midler, det er et regnestykke som vanskelig lar seg gjennomføre, selv for en privat aktør med de beste intensjoner. Dette handler med andre ord IKKE om kvalitet, barns beste, hvilke barnehager som er best osv osv, det handler ene og alene om at Bystyret og Byrådet skal kutte kostnader og det VIL gå ut over uskyldige barn! Er det rart vi er sinte?

Byrådet har mottatt hundrevis av sider med høringsuttalelser som alle taler sterkt imot dette såkalte prøveprosjektet. Foresatte og ansatte viser til utallige negative konsekvenser ved en slik form for privatisering. Allikevel påstår Byrådet med Anniken Hauglie (Byråd for kunnskap og utdanning (Høyre) med ansvar for skoler og barnehager) i spissen at de ikke finner ett eneste moment som viser til at dette er en uheldig prosess og som tilsier at disse salgene må stoppes. Ikke et eneste moment? Hvor tykke brilleglass hadde de på da de leste høringsuttalelsene? Har de egentlig lest høringsuttalelsene, eller bare satt lesingen ut på anbud og fått en eller annen sekretær til å skrive et sammendrag? Vi føler at vi roper i ørkenen, taler for døve ører og blir bedt om å tro på julenissen! Det å be om høringsuttalelse fra foresatte i de respektive barnehagene var bare et spill for galleriet, dette var bestemt på forhånd og det er tydeligvis ikke et eneste moment som kunne fått de til å bytte mening! Dette er politisk spill på høyeste nivå!!

Barnas beste skal alltid være et grunnleggende hensyn når endringer som gjelder barn foretas. Det er forankret i FNs Barnekonvensjon artikkel 3. Vi kan ikke se at barna er nevnt eller tatt hensyn til ett eneste sted i denne prosessen! Anniken Hauglie, som selv er mamma, vet inderlig godt at det de holder på med nå de er fryktelig fryktlig galt!! Jeg er enig med Guri Waalen Borch når hun krever Anniken Hauglies avgang. Skal du representere små barn så må du også kunne skrike ut og stå imot når de høyere damer og herrer ønsker å inngå hestehandel på bakrommet med små uskyldige barn som handelsbrikker!! Det har tydeligvis ikke Anniken Hauglie ryggrad til.

Ut og selge barnehager

 

Det var en gang ei som het Anniken. Hun hadde lyst og vakkert hår, gullhår hadde hun. Hun pleide ikke å se seg til venstre før hun gikk over veien, kun til høyre- der hadde hun mange gode hjelpere som hun pleide å lytte til. Da havnet hun opp i en god og stabil barnehage. Det var så koselig der. Hun ville sette seg, men måtte prøve seg fram litt først for å finne ut hvilken stol som passet. Det var noenogfemti prøvekaniner som hørte til i barnehagen, det var deres stoler som stod der. Hun satte seg først i en stol, den var for stor. Så satte hun seg i en annen stol, den var for liten. Så fant hun en som var akkurat passe, satte seg i den, den knakk! Etterpå smakte hun seg fram på grøten som stod servert, og den som var akkurat passe varm, den spiste hun jaggu opp. Da hun var ferdig, og prøvekaninene kom inn, så at hun hadde ødelagt stolen og spist opp grøten, ble de veldig lei seg. Men Anniken, hun bare gikk-

Smedbakken

videre til en ny barnehage. Der var det også veldig koselig! Hun prøvde seg fram igjen. Satte seg på stolene helt til fundamentet til den som var akkurat passe knakk. Så spiste hun opp grøten. Her var det også mange prøvekaniner som ble lei seg- men de så henne aldri.

Hun fortsatte til barnehage nummer tre. Her satt det godhet i veggene. Foreldrene til prøvekaninene som holdt til her, ble veldig redde for hva hun ville kunne finne på. Men jammen gjorde hun ikke det samme der, og gikk videre til fire barnehager til.

Så skrev hun et dokument. Et slikt som skal rettferdiggjøre såkalt demokratiske avgjørelser i et grunnlovsår. Hun skrev: «At stolen blir ødelagt og grøten spist opp vil ikke i seg selv gi negative konsekvenser for prøvekaninene i barnehagen.

Det var noen andre som var veldig lei seg. Det var de som jobbet i disse barnehagene. De kunne ikke fortsette både med ødelagte stoler, oppspist grøt og andre usikre vilkår på arbeidsplassen sin. Mange begynte å søke seg bort. Barna ble lei seg. Men Gullhår mente det ikke gjorde noe, for det finnes jo mange dyktige folk i andre barnehager der hun ikke hadde vært og gjort noen ødeleggelser.

Det gikk likevel ikke helt som Gullhår hadde planlagt. Hun måtte ha noen til å ta over barnehagene, men det var ikke så mange som ville det. De så at barna og foreldrene og de som jobbet i barnehagene var lei seg. Gullhår klarte bare å få tre av sju barnehager inn i sitt første forsøksprosjekt.

Da tenkte hun: Noen har mange penger! Noen vil kjøpe de siste av meg, jeg kan selge dem! For 30 sølvpenger, kanskje?

Hun pekte litt rundt omkring: Disse tre skal selges! Disse er det noen som vil ha selvom alle andre enn meg er lei seg! Og så plukket hun jaggu ut sju barnehager til! Hun tok seg god tid til å knekke flere stoler, spise flere grøtskåler, og passet godt på at hun spiste opp den grøten som var akkurat passe varm. Så skrev hun et nytt dokument, denne gangen stod det at dette totalt sett ikke ville gi negative konsekvenser for prøvekaninene i barnehagen. Dette skrev hun etter at det stod i 130 uttalelser fra foreldrene til prøvekaninene at det ville gi negative konsekvenser, både i seg selv og totalt sett.

Gullhår trippet videre, fornøyd med sitt vokabular, i seg selv og totalt sett. Hun skulle ut og selge barnehager.

 

 

 

 

 

 

 

Er det barnefaglig forsvarlig at barnehagebyråden fortsetter?

 

Denne helga har Høyre hatt landsmøte. På nettsidene deres kan vi lese:

«Oslo Høyre har fått resten av landsmøtet med på en ny offensiv og ambisiøs barnehagepolitikk. Vi ønsker å løfte kvaliteten ved å styrke etter- og videreutdanningen og utvikle standarder basert på forskning. I tillegg vedtok landsmøtet, etter forslag fra Oslo, å endre barnehage-loven slik at det kan åpnes for mer læring.

– Gode barnehager kan utgjøre en stor forskjell for hvordan barna klarer seg på skolen og senere i livet. Da må vi sørge for at de er av god kvalitet, og gir et strukturert, målrettet tilbud til barna, sier utdanningsbyråd Anniken Hauglie.»

Vet Anniken Hauglie i det hele tatt hva kvalitet i barnehagen går ut på? Vet hun at det er relasjonen mellom barn og voksne som er det aller viktigste? Trygghet, stabilitet, forutsigbarhet?

I det virkelige liv overser Hauglie 120 høringsuttalelser om ti barnehager som er foreslått solgt i Oslo, hun overser ansattflukten, barnas tap av omsorgs- og tilknytningspersoner, og påstår at salget ikke vil påvirke barnas barnehagetilbud negativt.

Hun sier altså at foreldrene i disse ti barnehagene ikke vet hva vi snakker om. Vi, som kjenner barna våre, vet hvilke voksne de er knyttet til i barnehagen, kjenner deres personlighet, deres utfordringer. Vi, som henter og leverer barna i barnehagene hver eneste dag. Anniken Hauglie kjenner ikke disse barnehagene, hun kjenner ikke barna eller de ansatte.  Hun kjenner imidlertid politikkens mørkeste side: Hestehandler som går ut over de svakeste, og de påfølgende bortforklaringene og tåkeleggingen av situasjonen slik den i virkeligheten er. Overkjøringen av lokaldemokratiet, barnehageloven og foreldreinvolveringen. Overkjøringen av barnas behov, av sårbare barns behov, på tross av ekstensiv kunnskap om hva relasjonsbrudd gjør med de mest sårbare.

I barnehagene som skal selges har allerede flere ansatte sagt opp. Mange flere ser seg om etter andre jobber. I barnehagene som først ble konkurranseutsatt er det påført stor skade- i noen barnehager har de nesten ikke pedagogiske ledere igjen. Likevel presterer Hauglie å påstå i byrådssak 1044/14 at salg av barnehager totalt sett ikke vil gi negative konsekvenser for barna i barnehagene. Hun innrømmer at ansatte vil se seg om etter nye jobber. Påstanden er altså at relasjonsbrudd ikke gir negative konsekvenser for barn i barnehage.

Uttalelse(Utdrag fra en av høringsuttalelsene)

Flere fagfolk med stor barnefaglig tyngde har i flere anledninger i løpet av denne prosessen gjort Hauglie oppmerksom på at tilknytning til positive omsorgspersoner kan skape en buffer mot senere negativ utvikling. Hun har også blitt gjort oppmerksom på at det motsatte- en politikk som medfører at stabile omsorgspersoner forsvinner- er det samme som å innføre risiko.

Det er da man virkelig må lure, tatt i betraktning det barnefaglige aspektet. Er dette en person som har de riktige kvalfikasjoner til å være ansvarlig for barna i barnehagene i Oslo? Jeg mener nei. Anniken Hauglie, jeg mener din tid som barnehagebyråd må opphøre- umiddelbart.

Image

Fra markering utenfor rådhuset den 7. mai mot salg av ti Oslo-barnehager. Fotograf: Lisbeth Halvorsen