Hvor mye har denne prosessen kostet oss så langt?

Av Ingrid Amundsen,
mamma til to på snart tre år i Smedbakken barnehage

Etter en tøff runde med konkurranseutsetting må vi nå kjempe mot salg av vår kjære barnehage Smedbakken.

Smedbakken

Det er vel ikke en grunnløs bekymring at denne anmodningen om uttalelser fra oss foreldre, slik som i forrige runde, kun er et spill for galleriet, og at våre synspunkter, meninger og bønner heller ikke denne gangen kommer til å bli hørt.

Anniken Hauglies påstander om at det i denne prosessen skal tas hensyn til både ansatte og barn kan man jo bare le (les: gråte) av! Torbjørn Furulund, Anniken Hauglie og flere andres uttalelser om at alle våre spørsmål er besvart er rett og slett løgn!

ER dette til det beste for barna??

Hvordan forsvarer dere brudd på deres egne retningslinjer i vedtaket om konkurranseutsetting og salg om at “konkurranseutsatte barnehager ikke skal ha samme plassering i bydelen” (Smedbakken og Frydenlund ligger i umiddelbar nærhet til hverandre og i tilknytning til samme boligområder)?

Hvor mye har denne prosessen kostet oss så langt? 

Den holdningen dere har fremvist i denne saken og måten hele prosessen har foregått på burde fått store konsekvenser for de (dere) ansvarlige, og med det sluttresultat at hele denne farsen hadde blitt avsluttet.

Våre barn har allerede mistet flere av sine kjære ansatte og vil mest sannsynlig miste flere. En uro er skapt som blir vanskelig å bli kvitt. All honnør til de ansatte som prøver sitt aller beste for at dette ikke skal påvirke barna, og fortsatt stiller på jobb med smil, kos og kjærlighet.

Jeg vil gjerne komme med noen bemerkninger til noen av punktene i e-posten nedenfor fra Jørgen Kallmyr som svar på min e-post av 4. februar om konkurranseutsetting av barnehagen vår. Kallmyr gir uttrykk for en skremmende og nedlatende holdning overfor offentlige ansatte som i mange av sine yrkesaktive år har gjort en formidabel innsats for samfunnet, bydelen og ikke minst barna våre i denne viktige fasen i livet!! (Bruk av ordet “aksjon” i siste linje blir ganske betydningsfullt slik denne saken har utviklet seg…)

“…jeg kunne ikke tenkt meg å hatt mine barn i en offentlig barnehage.” Så da er det greit å ødelegge vår meget godt fungerende barnehage?

“Vi har barnehager i Oslo for barnas skyld, ikke for de ansatte skyld.” Det er meget godt bevist at det aller viktigste for at barn skal ha det bra i barnehagen er de ansatte og stabilitet!

“Jeg er ganske lei av at offentlige ansatte skyver foreldre foran seg i kampen for sine egne posisjoner.” Jeg kan fortelle at de ansatte i Smedbakken barnehage ikke så mye som har pirket oss i ryggen for at vi skal ta opp kampen for dem. Vi på Ellingsrud har vært så heldige å ha Smedbakken, en av Oslos beste og best likte barnehager, som dere nå prøver å slite i filler!! Tror du virkelig at vi vil sitte på gjerdet og dingle med bena mens dere raserer det som har tatt flere ti-år å bygge opp, og som er uendelig viktig og betydningsfullt for våre barn og deres start på livet? 

“Jeg har ikke fått en eneste klage fra noen som har barnet sitt i privat barnehage, men får ofte fra de i offentlig barnehage” Jeg kan love deg at du ikke har fått noen klager fra hverken foreldre eller ansatte i Smedbakken barnehage. Burde det ikke da være mer samfunnsnyttig å ta tak i (eller deres løsning: konkurranseutsette eller selge) alle disse barnehagene du har fått klager fra, slik at andre barn kan få en barnehage-hverdag som våre barn har vært så heldige å ha? 

Hvis dere står for at privatisering er veien å gå foreslås herved at dere skaffer dere jobb i det private og lar mennesker som ønsker det beste for byen, bydelene og menneskene som bor der ta over!

Det er noe som heter medmenneskelighet og sunn fornuft. Skam dere!!

I likhet med Utdanningsforbundet og Fagforbundet vil jeg levere inn en klage til Arbeidstilsynet og oppfordrer alle andre foreldre å gjøre det samme. 

Aml

§ 1-1 ” Lovens formål er a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger….”

§ 4-1 “Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.” 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s