De ansatte er barnehagens viktigste ressurs

Av Knut Henrik Ytre-Arne

Jeg er en berørt forelder i Smedbakken barnehage som det siste halvåret har vært utsatt for en mislykket prosess knyttet til forsøk på konkurranseutsetting. I bakkant av dette eksperimentet har man nå valgt samme barnehage som en av de som forsøkes solgt.

Mitt (yngste) barn slutter i barnehagen denne våren, så mitt engasjement i saken handler ikke om henne, f.o.f., det bygger på en dyp respekt for de ansatte i barnehagen.

Den samme respekten for de ansatte fremgår i første avsnitt i partiprogrammene til alle de borgerlige partiene som sier noe om barnehager.

For eksempel sier Høyres program: «Kvaliteten i barnehagen er i stor grad avhengig av dem som jobber der. Ansatte er barnehagens viktigste ressurs…»

Da er det forunderlig at man iverksetter tiltak hvis eneste formål er å spare penger, når konsekvensen av det er at det er de mest erfarne barnehageansatte som blir salderingspost. Slik sparer man muligens noen kroner ett sted, for så å få dem tilbake i form av økte utgifter enten i andre barnehager (der de dyre og erfarne barnehageansatte lett vil få jobb), i form av opplæring av uerfarne ansatte som erstatter de erfarne, eller i form av økte utgifter til barnevern, ekstratiltak på skole osv, pga dårligere kvalitet på barnehagetilbudet.

Mangelen på helhetlig tenkning omkring oppveksttilbudet på Oslo Øst er åpenbar.

Det er hvordan bystyret lykkes med dette (altså oppvekstsvilkår i Groruddalen) som vil avgjøre hvordan historiens dom vil bli over innsatsen. Det og den kanskje noe kostbare OL-søknaden da. Men nok om det.

Det foreligger en kortslutning mellom ambisjonene i partiprogrammene og den innretningen dere har valgt for å nå den:

– Som analysen fra PWC viser er de ansatte også største utgiftspost, og ansatte med høy ansiennitet har høyest lønn, naturlig nok.

– Kriteriet om at dyreste barnehager skal selges vil dermed automatisk komme i konflikt med kriteriet om høyest mulig kvalitet på de ansatte, enkelt og greit.

– Man kan altså ikke både ønske å ha de beste (og mest erfarne) barnehagemedarbeiderne OG spare penger på barnehagene, det lar seg ikke gjøre.

– En innretning som tok utgangspunkt i at de barnehagene med lag score på brukerundersøkelsene ville vært en mer rydding inngang til et slikt prosjekt.

Dere bedriver statistisk lureri i måten dere snakker om tallene på:

– Å sammenligne gjennomsnittsscore for private og kommunale  barnehager blir galt så lenge det er valgfritt for de private å være med i undersøkelsen.

– Vi vet altså ikke hvor gode de private barnehagene er, sammenlignet med de kommunale.

– At hele planen hviler på dette premisset sår tvil om kompetanse og vurderingsevne hos dere som styrer.

Til tross for at disse argumentene ble fremført i høringsrunden rundt konkurranseutsetting fant ikke byråden noe nytte i dette den gang. Samtidig har ingen av de som har ytret seg om saken klart å redegjøre for hvordan sparetiltakene ikke rammer kvaliteten, eller hvordan man kan sammenligne brukerscoretall som ikke kan sammenlignes. Det hadde vært interessant å høre disse to poengene belyst fra noen av dem som kjører denne saken. Uten å skyte noen budbringer, altså – som Hauglie ville sagt.

Til slutt, det er måten dere som ansvarlige politikere har valgt å behandle medmennesker som har valgt å legge ned hele sitt yrkesaktive liv i innsats for et godt oppvekstmiljø for barn på Oslo Øst som var utgangspunktet  i mitt engasjement.

At dere velger å bruke disse, og de barna de jobber med, som forsøkskaniner i et eksperiment for å teste ut noen politiske prinsipper og teser fremstår for meg som totalt på kollisjonskurs med det menneskesynet Høyre i andre sammenhenger ønsker å fremme.

At de som fronter denne saken ikke evner å være etterrettelige i sin omgang med tall, eller anstendig i sin omgangstone gjør ikke saken bedre, og den er ille nok fra før.

Det verste er likevel at dere iverksetter tiltak som kommer til å virke mot sin hensikt; ingen penger spart, ingen høyere kvalitet oppnådd, og bare prinsipper ridd. Måtte dere finne en vei ut av hjørnet dere har malt dere inn i.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s