Min høringsuttalelse til byrådsavdelingen

 

Jeg viser til at foreldrene i barnehagene som er plukket ut for salg i bydelene Alna, Søndre Nordstrand og Vestre Aker er blitt bedt om å komme med uttalelser, og vil med dette få komme med en personlig uttalelse på vegne av mine barn og deres barnehage.

Det er utrolig å kunne levere barna våre hver morgen trygg på at de er et sted de ønsker å være. Kunnskapsministeren tok dette opp i sin tale på nasjonal barnehagekonferanse den 29. januar i år. Han sa:

«Jeg har vært i en del barnehager etter at jeg tok over som minister, og også snakket med foreldre. Mange kjenner på følelsen av at barna deres tilbringer for mye tid i barnehagen. De skulle gjerne ha levert senere og hentet tidligere. Hvis jeg helt kort skal si hva som er min viktigste jobb som minister for barnehagefeltet, så er det å gjøre noe med den uroen. For barnehager som holder enda høyere kvalitet og som er trygge og gode er bra både for foreldre, barn og ansatte.»

Vel, Oslo kommunes «regjering», og Oslo kommunes «kunnskapsminister», burde også ha dette som sin viktigste jobb. Jeg vil si at i Smedbakken barnehage er det få som føler uro når de leverer i barnehagen. Byråden slipper å gjøre noe med uroen som ikke finnes. Denne barnehagen er god både for foreldre, barn og ansatte.

Det er den ikke veldig mye lenger. Byrådet i Oslo har nemlig innført uro. Jeg vet at personalet i barnehagen fokuserer fullt ut på å legge sine søvnløse netter til side, på å gjøre den jobben de har vært vant til å gjøre i så mange år at de nesten har mistet tellingen. Imidlertid kommer flere av dem til å slutte, tre har meldt sin sikre avgang. Tre ansatte i en så vidt liten barnehage er mange. Disse tre kommer fra to ulike avdelinger, i en av småbarnsavdelingene forsvinner to av tre ansatte. Det stopper imidlertid ikke der. Mest sannsynlig vil alle fire avdelingene rammes. Tre ansatte til står i en situasjon der de må velge mellom å miste muligheten til AFP eller å slutte.

Enkelte som blander seg inn i denne debatten mener dette handler om vilkår for de ansatte og ikke om barna. Det er nærmest uforståelig for meg som mor at disse ikke ser at dette henger sammen. Alle som kjenner barnehagehverdagen vet at det er de som jobber der som er tilbudet. Røe Isaksen er også inne på det lenger ute i talen:

«For å komme dit vi vil – et nasjonalt likeverdig barnehagetilbud, så krever det samarbeid mellom sentrale og lokale myndigheter, barnehageeiere og foreldre. Enda bedre barnehager vil gi flere barn et godt grunnlag for å lykkes i livet, og det vil fjerne noe av uroen foreldrene har når de leverer barna i barnehagen.  For gode barnehager setter spor. Da en assistent hadde jobbet 20 år i barnehagen der en venn av meg har barn, så samlet de inn sine beste Wenche-minner som en gave. Ett for hvert år. Ett av de tidligere barnehagebarna skrev – ”det var du som lærte meg å bli så glad i å gå på ski. Tusen takk.” Det er et lite, enkelt bevis for at en god barndom i en god barnehage varer hele livet.»

«Wenche» i Smedbakken barnehage heter Bibbi, Margaret, Tove, Eila og Gerd. Dette er damer som nettopp har gitt mange barn en god barndom i en god barnehage, og som har fått brev. «Tusen takk. Du har jobbet her for lenge, så på grunn av deg, skal denne barnehagen ikke lenger tilhøre Oslo kommune, og du vil miste dine nåværende vilkår. Men for all del, takk for lang og tro tjeneste.» Oslo kommune vil ikke ha slike i barnehagene, de koster for mye penger. De har jobbet for lenge og fått for høy ansiennitet- dermed velges barnehagen ut for konkurranseutsetting og deretter salg.

Det må justeres for lønnsrammer og ansiennitet
Dersom Høyres barnehagepolitikk skal ha noen som helst troverdighet, og kunnskapsministerens ord like så, må det justeres for ansiennitet og lønnsrammer i kriteriet «høye driftsutgifter» i denne prosessen. Røe Isaksen snakker nemlig også varmt om utdanning blant personalet:

«Før helgen så var jeg i Stavanger og besøkte Auglend barnehage i Hillevåg. En grunn til det, er at Stavanger kommune har lagt ned et godt stykke arbeid for trekke til seg, beholde og øke antall ansatte med pedagogisk utdannelse.

Kommunen har blant annet tilbud videreutdanning med lønn/stipendordninger til de som allerede jobber i barnehagen. Tilbudet har også vært til assistenter som ønsker å ta deltids barnehagelærerutdanning.

Kommunen har hjulpet nytilsatte barnehagelærere med å skaffe bolig. De har satset på lønnstiltak, og så har de samarbeidet med universitetet i Stavanger som nå utdanner 170 barnehagelærere i året, 60 mer enn tidligere år.

Alt dette har ført til at antall dispensasjoner fra kravet om godkjent utdanning har gått betydelig ned og sykefraværet er kraftig redusert.  OG: Barnehagelærerne blir i yrket.»

Vel, Auglend barnehage i Hillevåg ville garantert vært plukket ut for salg eller konkurranseutsetting om den befant seg i Oslo kommune akkurat nå- og barnehagen ville sett samme ansattflukt som vi har sett i Oslo. Det er ikke lurt å satse på etterutdanning om du er en bydel i Oslo kommune. Da blir bydelen straffet.

Smedbakken barnehage vil om kort tid ha lavere driftsutgifter
Nettopp grunnet ansattflukten vil Smedbakken barnehage om kort tid ha lavere driftsutgifter. Derfor må en annen barnehage enn Smedbakken plukkes ut. Oslo kommune graver imidlertid sitt eget hull. For hver barnehage som opplever denne typen usikkerhet, vil verdifulle fagmiljøer gå tapt. Ansatte vil forsvinne, det hjelper nemlig lite at politikere sier at de må vente til tilbudet fra ny eier ligger på bordet. De fleste voksne mennesker ønsker seg forutsigbarhet og kontroll over egen framtid. Det har de ikke nå, da er det normalt at de søker det. De vet at en del ting vil bli dårligere når ny eier tar over, en svært viktig faktor er at bemanningsnormen ikke skal gjelde. Det vil forverre arbeidsmiljøet deres.

Mine barn har det strålende i Smedbakken. Den yngste, som er mest stille og sjenert, blir møtt på en slik måte at hun viser hele seg, noe hun ikke ville gjort om hun ikke kjente personalet godt.

Den eldste har fått videreutvikle sin glede for bokstaver og tall, men på helt eget initiativ. Hun har dessuten, på grunn av barnehagens mange turer i skogen, videreutviklet motoriske ferdigheter og viser nå en helt ny glede for å gå på stier og gå langt uten å ville bæres. Vi som foreldre har opplevd henne helt annerledes på turer med oss tidligere, hun har ønsket å sitte i vogn eller bli båret. Nå er det hun som viser oss vei til «hemmelige» steder hun har vært med barnehagen.

Image

Det er personalets initiativrikhet, kunnskap og turglede som har smittet over på henne, jeg er ikke i tvil. Og selvsagt også gleden over å dele alt dette med de andre barna- steke pannekaker på bål og være ute i friluft.

Det er mye som vil gå tapt om ikke kommunen slutter å rasere denne barnehagen, som har vært så enormt stabil. Stabilitet er et av de aller viktigste kriteriene for kvalitet i barnehagen, og særlig er det viktig for sårbare barn. Byråden må vise meg som forelder at hun mener alvor når hun snakker om kvalitet- for at jeg skal tro på at hun mener noe som helst med akkurat dette ordet.

Vennligst rydd opp etter dere
Når vi er på tur i skogen, rydder vi opp søppelet etter oss før vi går hjem igjen. Jeg håper Oslo kommune vil rydde opp i det rotet som nå er stelt i stand. Et vedtak er et vedtak, men en skolebyråd har et ansvar, slik også kunnskapsministeren har. Noen må snakke sammen, kriteriene må endres, om dette skal gjennomføres uten at det går på bekostning av kvaliteten. Endres ikke kriteriene, kan uansett ikke Smedbakken være med videre i denne prosessen. En del skade er allerede skjedd, og driftskostnadene på vei ned.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s