Forespørsel til Anniken Hauglie

 

Byråd Anniken Hauglie har garantert oss foreldre i flere sammenhenger at barnehagen ville ha like god eller bedre kvalitet når konkurranseutsettingsprosessen var overstått. For Smedbakken barnehages vedkommende ble denne mislykket, og vi mister minst tre ansatte uansett hva som skjer videre. Nå skal hun utsette barnehagen for en ny prosess med salg, og enda flere blant personalet vil mest sannsynlig slutte. De ansatte, barna og foreldrene utsettes for store belastninger over et helt år.

Vi ser allerede nå at Anniken Hauglie umulig kan holde løftet sitt. Jeg etterlyser at byråden definerer for oss hva kvalitet i barnehagen er. Vi ser at ut i fra faglige definisjoner, vil denne prosessen innebære en forverring når det gjelder samtlige av disse kvalitetskriteriene: Forutsigbarhet, stabilitet, trygge, varige relasjoner til personalet, lav turnover, små barnegrupper, bemanningsnorm, støtte til de ansatte.  Vi kan ikke se at kommunen har gjort noe for at kvaliteten skal opprettholdes, vi har tvert imot sett det motsatte i gjentakende prosesser.

Det haster med et utfyllende svar. Det gjelder barna våre.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s