Det tar tid å bygge opp gode barnehagemiljøer

 

Smedbakken barnehage fylte 30 år i år. Miljøet i barnehagen er godt, og det blir bare bedre og bedre i følge brukerundersøkelsene. Det er den 4. beste kommunale barnehagen i bydel Alna, den 10. beste av alle 55 barnehagene i bydelen totalt, dersom en ser på kriteriet “tilfredshet alt i alt”. Dette har byrådet bestemt seg for å ødelegge.

Ikke alle barnehagene som er plukket ut for salg og konkurranseutsetting scorer like godt på alle kriteriene i brukerundersøkelsen. Det er gjennomgående lav score på kriterier som handler om inne- og utemiljø-  altså faktorer som ikke har med barnas relasjoner i barnehagen å gjøre.

Det som er imidlertid er er slående for det store flertallet av barnehagene, er at de scorer bedre og bedre år for år. Hva sier det oss? Det tar tid å bygge opp gode barnehagemiljøer. Vi ser det ofte i helt nye barnehager- det kan være mye gjennomtrekk i starten, til forholdene stabiliserer seg. Barna våre er dyrebare. Skal noen inn og gjøre aktive endringer i hverdagsmiljøet deres, bør det være fordi noen er rimelig sikre på at det er til det bedre. Det er FNs barnekonvensjon tydelig på.

I følge brukerundersøkelsene fra 2012 og 2013 i de 13 barnehagene som er rammet av konkurranseutsetting og salg i Oslo, når vi ser på kriteriet tilfredshet alt i alt, har tilfredsheten gått opp i hele ti av barnehagene. En barnehage scorer akkurat det samme som året før, to scorer litt dårligere enn året før. Der det scores dårligere, er svarprosenten imidlertid lavere enn foregående år.

Frydenlund barnehage i bydel Alna er den barnehagen som har hatt størst økning i tilfredshet fra 2012 til 2013.

Image

Her gjøres det tydeligvis noe bra. Frydenlund er imidlertid konkurranseutsatt og har allerede fått oppsigelser, blant annet fra en dyktig pedagogisk leder som forsvinner til en annen kommunal barnehage i nærheten. Hva sparer kommunen på dette? Norlandia skal ta over og vil ikke følge bemanningsnormen. Akkurat nå vites det ikke hva slags vilkår de ansatte vil få; Norlandia har meldt seg ut av PBL og er i forhandlinger med Spekter.

Hakk i hæl følger Midtstuen barnehage i bydel Vestre Aker, som skal selges. Det er grunn til å tro at den positive utviklingen vil få en dramatisk stopp. Foreldrene i de konkurranseutsatte barnehagene vet hva som vil skje- det har allerede skjedd hos oss. De ansatte vil begynne å se seg om etter nye jobber- og de må gjøre det fort, for det er nå utlysningene er der, før oppstart i august. Ansatte med lang ansiennitet og som er rundt 62 år vil måtte vurdere å søke AFP for ikke å miste den.

Ospa barnehage i bydel Alna har også stor framgang fra året før, og skal, som Frydenlund, tas over av Norlandia. Norlandia skal ta ut profitt av driften, og som allerede nevnt, ikke følge bemanningsnormen. Fremgangen i tilfredshet får ikke fortsette langs samme spor. Barnehagen skal inn på et helt nytt spor, med dårligere vilkår både for barn og ansatte.

Det er trist å konstatere at Oslo kommune nettopp gjør dette mot bedre vitende. Det borgerlige flertallet har blitt grundig informert om de negative konsekvensene både før og etter at prosessen begynte. Ansattflukten kom ikke som noen overraskelse, den var forutsett. Konklusjonen later til å være at det borgerlige bystyreflertallet synes gjennomtrekk og uforutsigbarhet i en barnehage er helt ok. Eller vet de kanskje ikke hva kvalitet i barnehagen er? Det kan synes slik, når foreldre i desember fikk dette brevet med hjem:

Image

Har ikke bemanningsnormen noe med kvalitet å gjøre? Da bør disse som utformet denne ordlyden, lese sin NOU 2012:1 Til barnas beste.

Da vedtaket om de sju barnehagene som skulle konkurranseutsettes ble gjort, hadde ingen en gang sjekket brukerundersøkelsene, eller gjort noen faglig vurdering. Foreldrene ble ikke informert, slik barnehageloven krever. Nå skal foreldrene få uttale seg, slik at byrådet kan vise til at det følger loven. Ikke noe annet. Det er fortsatt ingen av disse politikerne som har sagt så mye som ett ord som indikerer at de virkelig bryr seg om det som skjer i barnehagene. Da hadde de kanskje tatt seg en tur. Jeg har invitert både Carl I. Hagen og Anniken Hauglie, i dag har jeg også via Twitter invitert ordføreren på en spasertur fra Ellingsrud til Tveita. Carl-Ivar og Anniken har ikke svart meg. Jeg venter spent på svar fra @FabianStang.

fabianstang

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s