Kvalitet i barnehagen- hva er det?

 

Her en oppklaring av misforståelser om Oslo-foreldres motstand mot privatisering (ikke private barnehager i seg selv):

I går fikk jeg tips fra en dyktig førskolelærer, frilanser og skribent, Lene Chatrin Hansen, om en artikkel i Akers Avis Groruddalen som omhandlet at de beste barnehagene i bydel Alna er private. Deretter fikk jeg også en tweet fra Oslo Frp om det samme.

Det er jo godt å se at Oslo Frp har lagt merke til meg, en skarve barnehageforelder:

TwitterFRP

Det er bare litt slående at Oslo Frp ikke har fått med seg hva som er barnehageforeldrenes bekymringer. Ingen av oss har vel noe i mot at det finnes mange gode private barnehager? Jeg tipper foreldrene i disse barnehagene er glade for at de ikke går igjennom det våre barnehager går igjennom nå. Usikkerhet, dårligere betingelser og lavere tilskudd går ut over private og kommunale barnehageansatte på akkurat samme måte. Det går ut over barna i akkurat samme grad.

Jeg ble imidlertid nysgjerrig. Jeg måtte inn og lese artikkelen. Da fant jeg fort ut, etter noen undersøkelser, at lista er feil. Norlandia-barnehagen som er avbildet skulle egentlig ikke vært med i denne artikkelen i det hele tatt. Mine barns barnehage, Smedbakken, scorer bedre på kriteriet som er fulgt i denne lista, «tilfredhet alt i alt», og er likevel ikke med. Smedbakken er bydelens 4. beste kommunale barnehage og scorer 5,31. Med dette faller Norlandia-barnehagen ut av lista over de 12 beste. Litt bemerkelsesverdig at akkurat Norlandia har fått så mye oppmerksomhet i denne artikkelen, de er faktisk på sisteplass i en liste de dessuten faller ut av om man korrigerer den. Det er riktignok en god barnehage, og en ting er jeg sikker på: de ansatte står på minst like mye i Norlandia- barnehagene som i kommunen, eller enda mer, siden Norlandia ikke følger bemanningsnormen. De er sikkert kjempededikerte i jobben sin og dyktige. Jeg må likevel spørre meg: hvorfor handler ikke artikkelen om den barnehagen som scorer best? Det er i alle fall ingen tvil om at en slik vinkling gagner Norlandia Care Group AS, som nå, her i Oslo, har fått tildelt de tre konkurranseutsatte barnehagene som det ikke fantes andre tilbydere til.

Faktum er, at de beste private barnehagene ikke er de største, kommersielle. Det er de små, foreldredrevne, og de ideelle aktørene, som har de beste private barnehagene. Disse blir det færre og færre av i Oslo kommunes privatiseringspolitikk, som handler mer og mer om å gi få, store, komersielle aktører som tjener store penger innpass. Slike som Norlandia, som altså egentlig ikke skulle hatt noen plass i denne artikkelen, fordi barnehagen IKKE scorer blant de 12 beste. Den beste barnehagen i bydel Alna, i følge brukerundersøkelsene, er Haugerud skoles barnehage. Det er en foreldredrevet en-avdelingsbarnehage og ligner absolutt ingenting på en typisk kommersiell, privat barnehage. Denne hadde det vært mer interessant å lese om.

Dette er uansett en avsporing. Driften av en allerede eksisterende, privat barnehage er en ting. Jeg har tidligere hatt barna mine i en foreldredrevet barnehage på Furuset (Scala private barnehage) som jeg var strålende fornøyd med. Å overta driften av en eksisterende, kommunal barnehage er noe helt annet. Oslo kommune må gjerne støtte opprettelsen av nye private barnehager. Da bør kommunen imidlertid sette begrensninger på uttak av profitt, og stille krav til at kommunens bemanningsnorm skal gjelde. Jeg som skattebetaler mener i hvert fall at skattepengene bør gå til barna. Da må dessuten de ansatte gis gode vilkår, fordi det er de ansatte som er barnehagetilbudet. Skal en barnehage tiltrekke seg dyktige ansatte, og skal vi sikre rekrutteringa til barnehagelæreryrket, sier det seg selv at gode lønns- og pensjonsvilkår er en svært viktig faktor.

En annen ting er bevisst å bryte opp i barns omsorgsmiljø og relasjoner i barnehagen bare for å gjennomføre et forsøk. Ingen av de 12 beste barnehagene som listes opp i nevnte avisartikkel vil forbli like gode dersom ansattes vilkår endres, eller andre vilkår som handler om bemanning, tilskudd, osv. Det er akkurat det som skjer i barnehagene som konkurranseutsettes og selges. Smedbakken barnehage er altså blant de 12 beste i bydel Alna, og blant de aller beste kommunale. Kvaliteten vil nå forringes. Hvorfor?

Kvalitet i en barnehage handler om trygghet, gode og stabile relasjoner, forutsigbarhet, lav turnover, god og faglig dyktig bemanning. Er noen uenige? Vel, det er akkurat dette det rokkes ved når bemanningsnormen fjernes og de ansatte i eksisterende barnehager gjennomgår den typen usikkerhet vi nå ser. I Smedbakken var det ikke nok å utsette de ansatte for det én gang. Nei, nå utsettes de for det for andre gang. Etter at byrådet utsatte de ansatte for en mislykket konkurranseutsetting, fant byrådet det for godt å utsette dem for en ny prosess med salg. Markedet later ikke en gang til å være interessert- men hva de ansatte utsettes for, er tydeligvis ikke så farlig. Utdanningsforbundet og Fagforbundet sender derfor en velberettiget klage til Arbeidstilsynet.

De ansatte i en barnehage gjør en av de aller viktigste jobbene i vårt samfunn. Det er ingen enkel jobb. De skal gi mye omsorg, se mange barn og være mange steder i løpet av en dag. Et av de aller viktigste kriteriene for kvalitet i barnehagen er dermed grad av støtte til de ansatte, og deres arbeidsmiljø. Byrådet og bystyreflertallet med Frp i spissen har gjort sitt i Smedbakken, en av de aller beste kommunale barnehagene i bydel Alna, for at miljøet skal forringes.

Vinter i smedbakken.jpg (600x367)

 

 

 

PS. Av de andre tre barnehagene som skal selges i bydel Alna scorer to av dem 5,29 på kriteriet som er brukt i lista over de 12 beste barnehagene, en scorer 5,23. De scorer altså tett opptil Smedbakken og er også blant de beste kommunale barnehagene i bydelen. Dette er en bydel med nesten 50 000 innbyggere og 55 barnehager.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s