Carl i drømmehagen

 

Jeg funderer en del om dagen- over en hestehandel om barnehager inngått mellom Oslo Høyre, Oslo Frp, Oslo Venstre og Oslo Krf. Jeg tror det kun er Oslo Frp som er ordentlig fornøyd med den. Ingen av de fire partiene er imidlertid fratatt ansvar for vedtaket; avtaler som går i barns disfavør gir disse partiene liten integritet. Barna i disse barnehagene var ikke viktige nok for noen av dem. Hestehandelen gjaldt salg og konkurranseutsetting av tilsammen 17 Oslo-barnehager. Bystyret ga klar instruks:
“Byrådet skal ikke stille egne krav om at barnehagebedrifter ikke skal ha anledning til å kunne ta ut utbytte av driften.”

Konkurranseutsettingsprosessen gikk dårlig, kun tre barnehager fikk inn “gode nok” tilbud, og Norlandia Care Group AS fikk alle tre- i mangfoldets- eller kanskje storprofittens navn?

Norlandia har meldt seg ut av PBL, og nå vet ikke kommunen hva slags vilkår de ansatte i disse barnehagene vil få. Det vi vet er at Norlandia var eneste tilbyder og at kommunen dermed hadde en dårlig forhandlingsposisjon. Norlandia vil ikke følge bemanningsnormen i storbarnsgruppene, og vi vet også at dyktige ansatte i disse barnehagene søker seg andre jobber. Noen er allerede på vei ut. Andre skvises ut fordi de ellers mister sine rettigheter til AFP.

Samtidig leser jeg i Dagsavisen Fremtiden at Drammen Frps Jon Helgheim uttaler følgende:

– Vi vet at det er sånn at mange private barnehager velger dårligere pensjonsavtaler for sine ansatte enn hva som er tilfelle i de kommunale barnehagene. De private driver barnehager billigere enn det kommunen gjør, de sparer penger på den måten og det synes jeg er helt greit.

Videre:

-Det er helt frivillig for meg hvor jeg velger å jobbe. Sånn er det også for de som vil jobbe i barnehage. Jobber man i privat barnehage så kan det hende at man har en dårligere pensjonsavtale, men da kan man jo velge å jobbe et annet sted.

Jeg velger å hoppe over at de færreste kan ansette seg selv der de aller helst vil jobbe. Det er uansett noe riktig i det han sier- mange søker nettopp å jobbe et annet sted når en barnehage skal konkurranseutsettes eller selges. På bekostning av hvem?

Helgheims uttalelser bringer meg dessuten til Carl I. Hagens svar til meg, en bekymret barnehageforelder.

image

I en epost svarte han meg blant annet følgende:

“Ellers må jeg opplyse om at vi som folkevalgte har plikt til å fremskaffe forsvarlige tilbud, men også til så lav kostnad for kommunen og skattebetalerne som mulig.”

I Carl I. Hagens drømmehage er det kanskje mulig å fremskaffe tilbud til så lave kostnader som mulig uten at det går ut over barna. Breaking news: En barnehage er de ansatte. Endres vilkårene deres, går det ut over barna. Hva er «et forsvarlig tilbud» i Carl I. Hagens verden? I min verden er det et tilbud der de ansatte er glade i å gå på jobb, der de føler seg trygge på at ingen kommer til å konkurranseutsette dem, eller selge arbeidsplassen deres. Det er et tilbud der politikerne fra øverste hold ser at barna ikke er varer, at bemanningsnormen derfor må følges, og at gjennomtrekk av ansatte er fullstendig uønsket. Skal man selge sko, er det ikke så viktig hvem som selger dem: sko har ikke følelser, og de ansatte og skoene trenger ikke ha en stabil og god relasjon seg imellom for at butikken skal gå godt.

Carl I. Hagen har flere ganger sammenlignet barnehager med sko- og matvarebutikker. Det er han og hans parti som får bestemme barnehagepolitikken i Oslo. Skattebetalernes penger går ikke bare til barna- i eksempelet fra Drammen går 20 millioner som skulle gått til de ansattes pensjon, rett i barnehageeieres lomme. Deleier Benn Eidissen i Norlandia Care Group AS har akkurat kjøpt seg Nord-Norges dyreste leilighet. Jeg sier ikke mer.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s