Oslo bystyre overkjører våre barns demokratiske rettigheter

 

Bystyreflertallet i Oslo vedtok i 2012, uten å legge noen barnefaglige vurderinger til grunn, å selge ti barnehager i Oslo. Disse politikerne fra Frp, Høyre, Venstre og Krf vet nå at miljøene i disse barnehagene kommer til å ødelegges, men det hindrer dem ikke fra fortsatt å tvinge igjennom dette prøveprosjektet. Byrådet har plukket ut disse fire barnehagene i bydel Alna; noen av de beste i bydelen:

Smedbakken barnehage, Ellingsrudåsen

Fra brukerundersøkelsen, scala 1-6
Tallene er fra 2013 og 2012   

Svarprosent 87% 75%
Trivsel og trygghet 5,48 5,42
Samarbeid og medvirkning 4,83 4,37
Utvikling og læring 5,06 4,89
Personalet 5,37 5,21
Ute- og innemiljø 4,77 4,74
Generelt 5,38 5,18

Lindebergstua barnehage, Lindeberg
Lindebergstua-barnehage.jpg (200x150)

Svarprosent 47% 69%
Trivsel og trygghet 5,41 5,32
Samarbeid og medvirkning 4,87 4,22
Utvikling og læring 5,30 5,04
Personalet 5,38 5,29
Ute- og innemiljø 4,60 4,28
Generelt 5,43 5,00

Fagerholt barnehage, Trosterud
Fagerholt (200x135)

Svarprosent 64% 68%
Trivsel og trygghet 5,02 5,32
Samarbeid og medvirkning 4,90 5,00
Utvikling og læring 5,11 5,14
Personalet 5,26 5,28
Ute- og innemiljø 4,88 5,08
Generelt 5,26 5,33

Sørhellinga barnehage, Tveita/Hellerud
Sørhellinga barnehage.jpg (200x150)

Svarprosent 84% 76%
Trivsel og trygghet 5,43 5,37
Samarbeid og medvirkning 4,87 4,79
Utvikling og læring 5,25 5,06
Personalet 5,47 5,36
Ute- og innemiljø 4,90 4,50
Generelt 5,44 5,30

I tillegg til disse fire som skal selges, er Ospa barnehage på Lindeberg og Frydenlund barnehage på Ellingsrud i en konkurranseutsettingsprosess og skal tas over av Norlandia Care Group AS (så mye for mangfoldet Anniken Hauglie har snakket så vakkert om). Fra disse barnehagene forsvinner allerede mange dyktige ansatte. Til sammen er det altså seks barnehager i bydel Alna som får sine miljøer revet opp, på barnas bekostning.

Bydel Alna har nesten 50 000 innbyggere og mange sosiale utfordringer, og bydelen har valgt å sette gode barnehager høyt på prioriteringslista. Byrådet i Oslo, derimot, tenker nok lite på barna i de fire barnehagene som skal selges, barna som grunnet deres avgjørelser kommer til å miste de gode, stabile miljøene de har. Disse barnehagene scorer alle høyt i brukerundersøkelsene. De scorer spesielt høyt på trygghet med personalet (tre av dem scorer 5,5 av 6, den fjerde scorer 5,26). Dessverre søker ansatte seg bort når det blir usikkerhet rundt deres arbeidsvilkår. De vet at lønns- og pensjonsvilkårene deres endres med en privat eier, at prosessen foran dem er tung, og at bemanningsnormen ikke skal gjelde når ny eier tar over.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har det øverste ansvaret for barnehagene i Norge. Når barnehager i Norges hovedstad holder på å bli rasert, blir selv han stilt kritiske spørsmål på Stortinget. Røe Isaksen svarte blant annet i Stortinget den 5. februar om sitt budskap til foreldrene i de da konkurranseutsatte barnehagene: «Lokaldemokratiet er viktig». Han sa også: «Jeg har ikke sett, og kan ikke se, at det er noe grunnlag for den påstanden som ligger i spørsmålet, om at konkurranseutsetting generelt er negativt for kvaliteten i barnehagene, og jeg understreker igjen at det er landets kommuner som velger løsninger for barnehagene lokalt som de mener er til det beste for innbyggerne i kommunen. Hvis innbyggerne i kommunen ikke er enig i det, har de mulighet til å stemme på noen andre ved valget.»

Lokaldemokratiet er visst ikke viktig for kunnskapsministeren, selv om han skyver ansvaret for en barnefiendtlig politikk over på velgerne. Bydel Alnas bydelsutvalg har sendt følgende beskjed til bystyret:

«Bydelsutvalget mener det undergraver lokaldemokratiet at bydelen blir pålagt konkurranseutsetting av barnehager, og ber om at bystyret i stedet lar bydelene melde seg frivillig til deltakelse i prosjektet.»

Bydelsutvalget er minst like mye imot salg av barnehager som det er imot konkurranseutsetting. Det er bare det at lokaldemokratiet i denne saken er ikke-eksisterende. Ingen foreldre vil ha dette heller, men hva foreldrene måtte mene, bryr heller ikke byrådet seg om. Jeg tror bystyret ville fått vanskeligheter med å få selv bydeler med borgerlig flertall til å melde seg frivillig. Kanskje det derfor er enklere å undergrave lokaldemokratiet og gjennomføre dette med tvang?

Demokrati, eller folkestyre er, i følge Store norske leksikon, en styreform hvor folket har muligheten til å delta i viktige beslutninger. Muligheten til å påvirke får folket gjennom å stemme ved valg. I denne saken har ikke Alna-folket hatt mulighet til å delta i viktige beslutninger gjennom å stemme ved valg. BU Alna har, av totalt 15, hele åtte medlemmer fra Arbeiderpartiet og ett medlem fra SV, som alle er sterkt imot konkurranseutsetting og salg av barnehager. Likevel er Røe Isaksen frimodig nok til å trekke fram lokaldemokratiet. Avhenger innbyggerne i Harstad av hva folk i Tromsø, Bodø, Alta, Hammerfest og Kautokeino stemmer for å få igjennom den politikken de stemmer på? Innbyggerne i bydel Alna avhenger av hva innbyggerne i bydel Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Sagene, St. Hanshaugen, Stovner, Søndre Nordstrand, Ullern, Vestre Aker og Østensjø stemmer for å få igjennom sin barnehagepolitikk, men dette er lokaldemokrati, skal vi forstå kunnskapsministeren riktig. Disse bydelene har til sammen mange flere innbyggere enn ovennevnte byer/tettsteder i Nord-Norge. Er det dette kunnskapsministeren mener med å ha mulighet til å stemme på noen andre ved valget?

Jeg forutsetter forresten at kunnskapsministeren har fått med seg at konkurranseutsetting i aller høyeste grad er negativt for kvaliteten i barnehagene. Som fagfolk som voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk og professor May Britt Drugli har påpekt: Stabilitet er noe av det aller viktigste for barna. Konkurranseutsetting er å innføre det motsatte: uforutsigbarhet. Vi ser resultatet, blant annet i Rønningen barnehage i bydel Vestre Aker: der mister de tre av fire pedagoger, styrer og flere assistenter- alle hadde meldt sin avgang før ny drifter var klar. En ny drifter ble aldri klar, for det kom ikke inn gode nok anbud. Nå er det bestemt at også Rønningen barnehage skal selges.

Et salg vil gi akkurat de samme konsekvensene: ansattflukt. Da hjelper det lite, i bydel Alnas tilfelle, å lire av seg ett eller annet om et (ikke-eksisterende) lokaldemokrati.

Advertisements

2 thoughts on “Oslo bystyre overkjører våre barns demokratiske rettigheter

  1. Det som er slående er at alle barnehagene som utsettes for salg og konkurranseutsetting scorer veldig bra på “trygghet og trivsel” for barna. De scorer lavere (men fremdeles nær) 5 på type uteområdet/fasiliteter – noe typisk nye private vil score høyt på.. Men hva er det som betyr noe i en barnehage – fine, nye lekeapparater, eller trygghet og glade unger?! Tenk at det er dette siste kommunen nå river ned! Dere er IKKE et prosjekt med mål om å øke trygghet og kvalitet enda mer, nei, med mål om spare penger! Man tuller ikke med barna våre! Det gjør kommunen – og attpåtil med de mest sårbare – de fleste barnehagene er i to bydeler med ekstra utfordringer ift mange minoritetsspråklige og innbyggere med svakere ressurser. Hvorfor tør de dette? Jeg er så ” heldig” at jeg har barn i en av tre barnehager som skal “konkurranseutsettes” i et “forsøksprosjekt”. Jeg skriver i gåseøyne – for det har ikke vært konkurranse – kun en tilbyder, og det er ikke et forsøk når det er tre barnehager i to bydeler (for øvrig røde bydeler – så her har man ikke engang tatt hensyn til lokaldemokratiet..)! Det er heller ingen spredning av private aktører når en aktør for ta over alle tre. Alle kriterier som de først satte seg er borte!!! Hvorfor går de videre med dette? Er det egentlig lov det de holder på med? Dersom det er det er det et helsprø kommune vi lever i! Norlandia som skal ta over barnehagene ville ikke uttale seg til de ansatte om tariffordningen. De følger heller ikke bemanningsnormen. Her skal det tydelig spares – og reduseres i tilbudet – og det i barnehager med spesielle utfordringer. Nå begynner naturligvis oppsigelsene å komme inn hos oss – og de ansatte spør seg om hva er vitsen med å være i denne bransjen lenger.. Dedikerte ansatte, som bryr seg om barna, ikke lønnen – men det får være grenser! Når du i utgpkt er lavt lønnet, og står i fare for å miste 4-5000 i pensjon i måneden, hva gjør man da. Kommunen forteller at “ingen vil miste jobben” – det er jo en vits!!og for ikke å snakke om de på over 62, de tvinges regelrett ut av arbeidslivet pga afp – ressurseffektivt?! Vi som foreldre står på sin side og ser på at de omsorgspersoner som betyr så mye for barna våre forsvinner! Tryggheten er borte. Kompetansen som er bygget opp over flere år på multikulturelle og språkforhold er borte på null komma niks – uerstattelig på kort sikt. Jeg spør meg nå om hvor jeg skal sende barna mine.. En barnehage der de faste forsvinner – en overtaket uten bemanningsnorm og mulig ingen tariffavtale for sine ansatte, med tydelig overordnet mål å ta ut profitt? – et stort konsern med mange ledd som skal ha sitt… Nå er snart alle barnehagene på Ellingsrud private. Den ene nye her følger heller ikke bemanningsnormen, og har store grupper – men virker tross alt bedre enn Norlandia. En annen liten privat barnehage virker grei, men umulig å få plass… Hovedopptaksfristen har gått ut… Erling talt – kan man virkelig shoppe i barnehager som må være forutsetning for at markedet fungerer – riktige insentiver på plass? Nei!!!!! Hallo – våkne opp!!! Hva skjer i Oslo? Er ikke barna viktige lenger? Hva med integrering? Og til slutt – igjen – er dette lov?! Andre anbudsrunden med kun en tibyder har blitt stoppet. Man kan ikke velge beste pris eller kvalitet. Vær så snill politikere – stopp dette nå – dere kan det jo formelt sett!!!

  2. Bra innspill. Jeg har dessuten prøvd mange ganger å spørre byrådet om hvorfor Frydenlund og Smedbakken, som har samme plassering i bydelen, ble valgt ut for konkurranseutsetting (Smedbakken nå for salg da det ikke kom inn anbud), på tross av at det står i byrådssaken at det er tatt hensyn til at barnehagene ikke skulle ha samme geografiske plassering, i og med at det var sentralt å ivareta kommunal tilstedeværelse i alle områder av bydelen. Vi tok opp dette i høringsuttalelsen, jeg har henvendt meg på mail og Twitter til flere i byrådet, uten noensinne å få svar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s